Skip to main content
Start of main content

Onderzoek naar meest kansrijke bedrijventerreinen in Noord- en Midden Limburg voor netcongestie-aanpak

SITTARD, TSX, NYSE:STN

Stantec is door de organiserende gemeenten van de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg geselecteerd om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de meest kansrijke bedrijventerreinen voor Smart Energy Hub-ontwikkelingen binnen het gebied van RES-regio Noord- en Midden Limburg.

In het gebied van de RES Noord- en Midden Limburg liggen 157 bedrijventerreinen, van kantorenpark, retail en logistiek tot industriële bedrijventerreinen. Ondanks het verschil in karakter, delen zij een aantal uitdagingen naar de toekomst toe: het verduurzamen en aardgasvrij maken van de bedrijven en -terreinen, en het omgaan met een groeiend aantal gevallen van netcongestie in de regio. Netcongestie belemmert bedrijven zowel in hun verduurzamingsopgave als bij gewenste uitbreidingen en nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet.

De RES-regio wil onderzoeken hoe zij de bedrijventerreinen kan ondersteunen in de verduurzamingstransitie, startend bij de energieopgave. Stantec voert daarom een onderzoek uit naar de meest kansrijke gebiedsgerichte aanpakken op bedrijventerreinen en de bedrijventerreinen waar deze kunnen worden getest. Deze analyse is gebaseerd op empirische data over energie, data van belangrijke stakeholders (gemeente, parkmanagement en netbeheerder Enexis), verrijkt met gegevens over de marktfinancieringspotentie uit een onderzoek van de Rabobank. Op basis van een afwegingskader komt Stantec zo tot een top 20 van meest kansrijke bedrijventerreinen voor collectieve energie-oplossingen. Voor overige bedrijventerreinen in de regio wordt per bedrijventerrein een aantal maatregelen in kaart gebracht om op energiegebied meteen stappen te zetten.

De resultaten van het onderzoek brengt het team in beeld via een digitale informatiekaart, waarop de bedrijventerreinen, nettopologie en transformatorhuisjes zichtbaar zijn, en ook de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing van verschillende energie-oplossingen (zoals zonne-energie, wind, en batterij-opslag). Ook worden de organisatiegraad van bedrijventerreinen en de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt, om samenwerking te stimuleren. En door middel van heatmaps wordt inzicht gegeven in de energieverbruiksprofielen, waarmee de zwaartepunten van transportschaarste inzichtelijk zijn. Met al deze informatie kan de RES-regio een onderbouwde en weloverwogen keuze maken voor vernieuwende energie-oplossingen die passen bij de uitdagingen, en duurzame groei van bedrijventerreinen mogelijk maken. Het doel daarbij is om de continuïteit van bedrijfsvoering te waarborgen en te zorgen dat bedrijfskavels verkocht kunnen worden mét een stroomaansluiting.

Niekol Dols, strategisch portfoliomanager bij Stantec: “Dit onderzoek is ons op het lijf geschreven. We werken dagelijks voor, en met onze opdrachtgevers aan het zetten van stappen in de energietransitie. De provincie Limburg kampt met een vol elektriciteitsnet, dat is een uitdaging, maar hier ligt ook een unieke kans: bedrijventerreinen hoeven dit namelijk niet alleen op te lossen. Het rijk, de provincie en de gemeenten streven naar en ondersteunen collectieve, gebiedsgerichte oplossingen om zo de energietransitie makkelijker te maken, maar het is zaak dat we de beschikbare steun effectief inzetten. Onze aanpak is gericht op versnellen en is praktisch toepasbaar met gedegen inhoud. Die collectieve oplossingen voor individuele problemen, zijn onze specialiteit.”
 

Mediacontact
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top