Skip to main content
Start of main content

Stantec benoemt Emma Kroes tot Teamleider Ruimte

03/28/2024 OOSTERHOUT, TSX, NYSE:STN

Een promotie in Stantec’s Oosterhoutse vestiging, waar Emma Kroes is aangesteld als leider van team Ruimte, het team dat zich richt op ruimtelijke vraagstukken, uiteenlopend van beleid tot gebiedsontwikkeling en slimme dataoplossingen.

Als planoloog, met een achtergrond in stedenbouwkunde, werkte Emma de afgelopen jaren binnen Stantec aan verschillende succesvolle projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. In haar nieuwe rol als teamleider is ze verantwoordelijk voor Stantec’s team van RO-specialisten, stedenbouwkundige en landschapsontwerpers, omgevingsmanagers en GIS-experts.

Team Ruimte speelt een steeds groter wordende rol bij onder meer de versnelling van de realisatie van de woningbouwopgave, het verduurzamen van bedrijventerreinen, en het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Voor verschillende gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars levert het team diensten voor het ontwerpen, opstellen en implementeren van gebiedsvisies en –ontwikkelingen, omgevings- en bestemmingsplannen, omgevingsmanagement, GIS en Geo-ICT.

Marcel van den Brink, businesslinemanager Ruimte & Milieu: “Het is altijd mooi om collega’s uit de eigen gelederen de kans te kunnen geven om een volgende stap te maken in hun carrière. In het geval van Emma is de stap een logische: ze neemt het stokje over van Stan Spapens, met wie ze de afgelopen jaren aan een reeks complexe projecten heeft gewerkt, en ze heeft haar competenties verder ontwikkeld in ons mentorprogramma voor vrouwen. Net als haar voorganger is Emma een specialist in klantcontact, met win-winsituaties als uitgangspunt. Een resultaatgerichte collega, die snel schakelt, met een integrale blik. We zijn ervan overtuigd dat zij de nieuwe functie succesvol zal invullen.”
 

Mediacontact
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

Emma Kroes

End of main content
To top