Skip to main content
Start of main content

Gerrit de Zoeten

Senior Consultant

Photo of Gerrit

Gerrit heeft ruim dertig jaar ervaring als adviseur en heeft zich in die tijd ontwikkeld tot een zeer ervaren generalist op het grensgebied tussen milieu, ruimte en economie. Vanaf 1999 is hij als teammanager verantwoordelijkheid voor advieswerkzaamheden bij Stantec. Tot 2010 op het gebied van milieu- en omgevingsbeleid en vanaf 2013 voor Waste & Resources.

De Circulaire Economie is de rode draad voor het werkveld Waste & Resources waar Gerrit verantwoordelijk voor is. We zoeken daarbij de combinatie tussen efficiënt en duurzaam afvalbeleid enerzijds en het stimuleren van ‘circulair’ denken en handelen anderzijds. Zaken die mooi in elkaars verlengde liggen.

Gerrit is een specialist op het gebied van milieueffectrapportage en sinds 1997 lid van de Commissie voor de m.e.r.

Contactinformatie

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team
End of main content
To top
Run Modes: s7connect,crx3,nosamplecontent,publish,crx3tar
Build Version: 2.5.0.8
Build Date: 2022-43-28 08:43:59