Skip to main content
Start of main content

Willem Havermans

Senior Consultant Bodem

Photo of Willem

Als senior adviseur bodem is Willem gespecialiseerd in grootschalige bodemsaneringsonderzoeken en het ontwerpen en implementeren van innovatieve in-situ saneringstechnieken. Willem is een specialist in het driedimensionaal visualiseren en kwantificeren van de omvang van bodem- en grondwaterverontreinigingen. Door informatie uit bodemonderzoeken om te zetten in een begrijpelijke visuele weergave wordt de bodemproblematiek voor iedereen toegankelijk gemaakt; voor de probleemeigenaar, het bevoegde gezag en de directe betrokkenen uit de omliggende omgeving; bewoners, aangrenzende bedrijven of anderszins belanghebbenden. Door middel van een visualisatie in de tijd en het visualiseren van mogelijke oplossingsrichtingen creëert Willem een gedragen basis van waaruit in gezamenlijkheid met alle direct betrokkenen een gefundeerde oplossingsrichting wordt gekozen.

Willem is een technische analyticus met oog voor maatschappelijke verhoudingen, en boogt met meer dan 25 jaar ervaring in dit vakgebied, op een grote staat van dienst op het gebied van het ontwerpen en toepassen van velerlei in- en ex-situ saneringstechnieken, zoals aërobe als anaërobe gestimuleerde afbraak, het gebruik van biologische schermmaatregelen, in situ metaalprecipitatie en chemische oxidatie.

Willem's credo: Maak de bodem en ondergrond visueel, begrijpelijk en inzichtelijk voor iedere betrokkene en creëer vandaaruit een draagvlak voor de aanpak van bodem en milieu gerelateerde vraagstukken. Vraagstukken die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van ons grondwater, oppervlakte water en gerelateerde waterwinningen. Laat daarom niet na vandaag te doen waar we morgen of overmorgen nog last of hinder van ondervinden!

Contactinformatie

5D, een nieuwe dimensie in bodemdata.

Unieke 3D-visualisaties gecombineerd met de dimensies tijd en kosten, laten zien hoe een grondwaterverontreiniging zich in de tijd beweegt en hoe u uw sanerings- en monitoringsbudget optimaal kunt besteden.

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team
End of main content
To top