Skip to main content
Start of main content

PFAS bodemonderzoek Vliegbasis Soesterberg

Onderzoek naar een potentiële bodemverontreiniging met PFAS op een voormalig brandweer oefenterrein

 • Soesterberg

  Soesterberg

De PFAS-verontreiniging is aanwezig boven de risicogrenzen voor ecologie, zonder risico's voor migratie naar het grondwater en het drinkwater

De provincie Utrecht werkt samen met haar partners, zoals drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten aan een gezonde fysieke leefomgeving op haar grondgebied. Dit houdt onder andere in dat de provincie bodemonderzoeken en -saneringen laat uitvoeren met als doel de bodem- en grondwaterkwaliteit in overeenstemming te brengen met de gebruiksfunctie. De provincie Utrecht heeft Stantec opdracht gegeven historisch onderzoek te doen op een groot aantal locaties in de nabijheid van drinkwatergebieden, waaronder een locatie op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. De provincie is eigenaar van de voormalige Vliegbasis Soesterberg en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van natuur en woningbouw op deze locatie.

De locatie is gelegen op het voormalige Camp New Amsterdam van de Amerikaanse luchtmacht in het zuidwestelijke deel van de Vliegbasis Soesterberg. In dit gebied werd door de Amerikaanse luchtmacht een locatie gebruikt voor het opstellen en testen van Aerospace Ground Equipment (AGE) en het in beperkte mate uitvoeren van brandweeroefeningen. Uit het historisch onderzoek is gebleken dat de bodem en het grondwater op deze locatie verdacht is op de aanwezigheid van poly- en perfluoroalkylstoffen (PFAS), aangezien deze locatie gebruikt is voor brandweeroefeningen.

PFAS zijn nieuwe opkomende verontreinigingen. De stoffen zijn onder meer gebruikt als toepassing in brandblusschuim. Aangezien de locatie deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland is het bodemonderzoek naar PFAS uitgevoerd om te bepalen of er ecologische risico's zijn en om te bepalen of er een potentiële bedreiging is voor de drinkwaterwinning.

Stantec heeft 24 handmatige grondboringen uitgevoerd op de voormalige brandweer oefenlocatie. Voorafgaand aan de boringen werd de locatie gecontroleerd op niet-ontplofte munitie. In totaal werden 32 bodemmonsters en 2 grondwatermonsters geanalyseerd op PFAS. Uit het onderzoek is gebleken dat op de locatie sprake is van een bodemverontreiniging met PFAS van beperkte omvang. De PFAS-verontreiniging is aanwezig boven de risicogrenzen voor ecologie, zonder risico's voor migratie naar het grondwater en het drinkwater. Gezien het relatief kleine oppervlak van de niet afgedekte bodem waar de PFAS-verontreiniging is aangetroffen, is de verwachting dat de ecologische risico's voor het natuurgebied van Park Vliegbasis Soesterberg beperkt zullen zijn.

In een oogopslag

Cliënt

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top