Skip to main content
Start of main content

Alternatieve verwerkingsmethoden voor specifiek ziekenhuisafval voor UMC Utrecht

In kaart brengen van de milieu-impact van verschillende verwerkingsmethoden voor SZA

 • Utrecht

  Utrecht

Praktische steun op de weg naar circulariteit voor een van de grootste zorginstellingen van Nederland

Een organisatie die rekening houdt met toekomstige generaties en de capaciteitsgrenzen van de aarde. Een organisatie die zich bewust is van haar impact op het milieu en de maatschappij, én deze probeert zo klein mogelijk te maken. Zo’n organisatie wil het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht graag zijn.

Daarom heeft het UMC Utrecht het doel om in 2030 niet alleen CO2-neutraal te zijn, maar ook circulair. Dit houdt in dat het ziekenhuis zich sterk richt op het verhogen van het recyclingpercentage, door afvalstoffen te scheiden aan de bron. Op verschillende vlakken heeft het UMC Utrecht de afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd, bijvoorbeeld door het gescheiden inzamelen van afvalstoffen in publieke gebieden en kantoren.

Specifiek ziekenhuisafval
Een van de (relatief) grote afvalstromen binnen het UMC Utrecht is specifiek ziekenhuisafval (SZA). Deze afvalstroom gaat nu naar ZAVIN, sinds 1990 dé afvalverbrandingsinstallatie voor ziekenhuisafval in Nederland. Deze installatie voldoet aan de strengste emissie-eisen ter wereld en door de uitgebreide rookgasreiniging zijn de emissies naar lucht minimaal. Toch geldt dat bij verbranding (of incineration) de hoeveelheid dioxines nooit verandert; de rookreinigingstechnieken zorgen alleen dat deze gevaarlijke stoffen in plaats van in de lucht, in as, slak of filterkoek terechtkomen.

Bij alternatieve verwerking komen dioxines niet vrij. Daarnaast kan hoogwaardigere inzet van SZA - bijvoorbeeld hergebruik als absorptiemateriaal in plaats van verbranding - bij ZAVIN bijdragen aan de circulariteitsambitie van het UMC. En omdat de verwerkingskosten voor verbranding hoog zijn, is een alternatieve verwerking ook vanuit financieel oogpunt interessant.

Mogelijkheden voor alternatieve verwerking
Om te bepalen welke alternatieve verwerkingsmethoden het beste aansluiten bij de ambities van het UMC Utrecht, heeft Stantec de milieu-impact van verschillende methoden vergeleken. We hebben daarbij gekeken naar een techniek gebaseerd op sterilisatie met stoom, en een techniek waarbij SZA wordt verhit met microgolven. Uit het onderzoek kwam de microgolftechniek van leverancier Simple Comply naar voren. Door SZA met de SterilWave te bewerken, vermindert het aantal vervoersbewegingen en verbetert de hoogwaardigheid van afvalstoffen én energie-efficiëntie. Dit zijn goede stappen voor een organisatie die haar milieu-impact wil verlagen.

Na een succesvolle pilot in 2020, heeft Stantec het milieuvergunningstraject voor het medisch centrum begeleid.

In een oogopslag

Cliënt
 • UMC Utrecht
Meer informatie
Simply Comply

Markten


 • Openbare ruimte & Omgevingsadvies

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top