Skip to main content
Start of main content

Aanleg van glasvezelnetten door SPIE Nederland accuraat voorbereid

Overal op het tracé de juiste ondergrondinformatie

 • Limburg Noordoost en Noordwest, Nederland

  Limburg Noordoost en Noordwest, Nederland

Informatie over het gehele glasvezeltracé bepaald met behulp van de BRK-i

Voor aannemers in de telecomwereld is de aanleg van nieuwe glasvezeltracés momenteel de belangrijkste taak. In de voorbereiding van deze grootschalige aanleg is de juiste informatie die de BRK-i levert van groot belang. Hiermee worden kosten bespaard en stagnatie voorkomen.

Projectleiders van SPIE Nederland krijgen overzichtskaarten op basis van de BRK-i met daarop informatie over het nieuwe tracé om in de voorbereiding snel en efficiënt alle benodigde informatie te verkrijgen over de Arbo-risico’s van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Voor het overgrote deel van het tracé is deze informatie binnen een week bekend. Voor die delen van het tracé waar niet meteen uitsluitsel kan worden gegeven voeren adviseurs van Stantec een gericht locatie-onderzoek uit. Door middel van archiefonderzoek wordt de situatie verder ingevuld en het tracé vrijgegeven voor uitvoering van de graafwerkzaamheden, en waar nodig wordt aanvullende informatie over de bodemkwaliteit verkregen door het uitvoeren van veld- en laboratoriumonderzoek.

Op een overzichtskaart wordt de status van ieder tracédeel overzichtelijk weergegeven zodat de projectleider van SPIE goed op de hoogte is van de voortgang van het onderzoek: de juiste informatie voor zijn of haar planning.

Voor het glasvezelnetwerk in Limburg Noordoost voerde Stantec aanvullend asbestonderzoek uit vanwege het aantreffen van sterk puinhoudende en asbestverdachte lagen. Er werd geen asbest aangetoond, waarmee de eerder vastgestelde veiligheidsklasse in stand kon blijven.

Naast Limburg Noordoost voerde Stantec grootschalige tracéonderzoeken uit binnen de gemeente Oss en de regio Limburg Noordwest, soms inclusief het aanvragen van de voor de Wet Bodembescherming benodigde toestemmingen en specialistisch toezicht.

De module ‘boomwortels’ uit de BRK-i stelde de projectleider voor het tracé in Oss in staat om in een vroeg stadium van de voorbereiding mogelijke obstakels als gevolg van de aanwezigheid van boomwortels in te schatten. Deze module bevat de gegevens van meer dan 100 miljoen bomen. De boomwortelmodule vergelijkt het geplande tracé met het gegevensbestand en geeft direct weer waar conflicten optreden met de geplande werkzaamheden.

In een oogopslag

Cliënt
 • SPIE Nederland

Markten


 • Utilities
Ontmoet ons team

Foppe Gerlsma, Business Development Manager

Ik richt mij op het verbinden van mensen in een professionele relatie met klanten. Voor mij is het belangrijk hoe ons product of dienst wordt geleverd bij een klant en de klantervaring.
Foppe Gerlsma Business Development Manager Lees meer

Foppe Gerlsma

Business Development Manager

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top