Skip to main content
Start of main content

Op weg naar circulariteit in het assetmanagementproces bij RWS

Van grondstoffenarchitectuur tot materialenpaspoort

 • Nederland

  Nederland

Een inventarisatie van kansen en belemmeringen in de transitie naar circulariteit van het AM-proces van Rijkswaterstaat

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn, wat betekent dat de kringloop van materialen gesloten wordt, om zo min mogelijk grondstoffen te verspillen en de waarde van grondstoffen en producten zo lang mogelijk te behouden. Ook het assetmanagementproces (AM-proces) van Rijkswaterstaat (RWS) staat voor deze opgave; RWS wil al in 2030 circulair werken.

In opdracht van RWS heeft Stantec zeven interventies geformuleerd om de transitie naar circulariteit in het AM-proces een impuls te geven. Onze aanpak bestond primair uit het inventariseren van kansen en belemmeringen, die we vervolgens hebben vertaald naar randvoorwaarden voor een succesvolle start. Op basis hiervan hebben we voorstellen voor interventies in het AM-proces gedaan. Tijdens de week van de Circulaire Economie 2018 heeft Stantec deze gepresenteerd, samen met belanghebbenden doorgrond en vervolgens geprioriteerd.

De interventies hebben een uiteenlopend karakter; de ene is rijp voor directe implementatie en de andere is meer voor de langere termijn. De zeven interventies op een rijtje:

 1. Zet een grondstoffenarchitectuur op. Een vertaling van CE-doelstellingen naar kaderstellende beleidsproducten.
 2. Voer de dialoog over grondstoffen in alle facetten van het AM-proces.
 3. Creëer een meerjarenplanning en grondstoffenmonitor. Zo creëren we meer inzicht het gebruik van grondstoffen.
 4. Werk met een materialenmakelaar, een intermediair tussen de vraag en het aanbod van grondstoffen.
 5. Inspireer met een grondstoffenwaaier, die is voorzien van goede interne en externe voorbeelden, voor het optimaal (her)gebruik van grondstoffen tijdens de uitvoering van beheer- en onderhoudsprojecten.
 6. Stimuleer meerwaarde-ontwikkeling met een grondstoffenvoetafdruk. De afdruk van een project bepaalt de mate van circulariteit van opdrachtnemers en is daarmee een toetsinstrument om aanbiedingen te vergelijken.
 7. Deel informatie met het materialenpaspoort. Dat geeft inzicht in de mogelijkheden voor hergebruik van bestaande materialen.

In een oogopslag

Cliënt
 • Rijkswaterstaat
Ontmoet ons team

Judith Beltman, Senior Consultant Waste & Resources

Slim samenwerken is essentieel om stappen te zetten richting een circulaire economie. Ik ga er voor! Doet u mee?
Judith Beltman Senior Consultant Waste & Resources Lees meer

Judith Beltman

Senior Consultant Waste & Resources

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top