Skip to main content
Start of main content

Bouw- en woonrijp maken nieuwbouwproject Wilhelminahaven

Begeleiding ontwerptraject voor 227 woningen

  • Oosterhout, Nederland

    Oosterhout, Nederland

Uitwerken ontwerp voor de bouwrijp- en woonrijpfase Wilhelminahaven

Voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Wilhelminahaven, een gevarieerde nieuwe woonwijk met ongeveer 227 woningen in Oosterhout, werd het Stantec-team gevraagd het gehele ontwerptraject te doorlopen samen met de opdrachtgever en de gemeente Oosterhout. 

In het voortraject verzorgde het team de uitwerking van de ontwerpen voor de bouwrijpfase (riolering, bouwwegen en rotonde op de bestaande openbare weg) en woonrijpfase (complete maaiveldinrichting van de toekomstige situatie). Als onderdeel van dit project voerde het team een reeks conditionerende onderzoeken uit, zoals milieukundig verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek in verband met sanering, en akoestisch en infiltratieonderzoek. Het team heeft ook een waardebepaling gedaan van bestaande bomen, de inmeting van het terrein (in 3D met hulp van een drone en een landmeetploeg), de inventarisatie van het terrein, een vergunningenscan gedaan en de vergunningsaanvraag begeleid. En de te verleggen kabels en leidingen (klic en verwerking) in beeld gebracht. 

Na het voorbereidende traject verzorgde Stantec namens de opdrachtgever de directievoering en toezicht UAV. Deze rol is in nauw contact met de gemeente Oosterhout uitgevoerd in verband met de toekomstige overdracht van het openbaar gebied. Het eerste deel woonrijp maken gebeurde begin januari 2022.  

In een oogopslag

Cliënt
  • Gemeente Oosterhout
Ontmoet ons team

Piërre Frijters, Projectleider Infrastructuur

De jeugd heeft de toekomst, we kunnen veel leren uit onze ervaring met de ontwikkelprojecten van onze leefomgeving.
Piërre Frijters Projectleider Infrastructuur Lees meer

Piërre Frijters

Projectleider Infrastructuur

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top