Skip to main content
Start of main content

Groene daken en gevels in Brunssum

Vergroening van private en openbare ruimten om bij te dragen aan het verminderen van hittestress

  • Brunssum, Nederland

    Brunssum, Nederland

De mogelijkheden in kaart voor een stimuleringsregeling voor groendaken en groengevels die past in de gemeente- en regioplannen

Eén van de consequenties van de energietransitie en klimaatverandering is de verminderde leefkwaliteit in de gebouwde omgeving door hittestress en een verminderde waterberging en afvoer van regenwater in bestaande infrastructuur.

Groene daken houden water langer vast, waardoor de afvoerinfrastructuur ontlast wordt en er meer verdamping van water is. Verder biedt het vergroenen van daken en gevels een bredere verbetering van de leefomgeving. De biodiversiteit neemt hierdoor toe, de bewustwording onder de bevolking wordt vergroot, en het wijst bewoners op mogelijkheden die zij hebben om zelf in actie te komen. Daarnaast is het uiteraard een prettiger omgeving om in te vertoeven zodat vergroenen ook bijdraagt aan welzijn.

De gemeente Brunssum heeft Stantec’s Energietransitie-team gevraagd te ondersteunen bij het opzetten van de stimuleringsregeling groendaken en groengevels, om zo de vergroening van de openbare en private ruimte van de gemeente te versnellen en daarmee haar bijdrage aan de doelen uit het klimaatakkoord. Het team onderzocht hoe eenzelfde soort regeling in andere gemeenten is ingepast en waar mogelijke knelpunten zitten. Ook is er rekening gehouden met maatregelen voor klimaatadaptatie in regio Parkstad, waar in de nabije toekomst samenwerking op zal plaatsvinden. Om hierop voor te sorteren is besloten de regeling gelijktijdig af te laten lopen met een vergelijkbare regeling van de gemeente Heerlen. Stantec heeft succesvol de nodige documenten opgesteld en afgeleverd voor interne afstemming en uiteindelijke besluitvorming in het College en de Raad van de gemeente Brunssum.

In een oogopslag

Cliënt
  • Gemeente Brunssum
Ontmoet ons team

Lidewij Kemp, Teamleider Gebouwde Omgeving

Mijn ambitie? Het zetten van concrete stappen naar de gezamenlijke stip op de horizon: duurzame waardecreatie.

Fleur Slenter, Adviseur Energie & Duurzaamheid

De weg naar een duurzamere leefomgeving bewandelen we samen.
Fleur Slenter Adviseur Energie & Duurzaamheid Lees meer

Lidewij Kemp

Teamleider Gebouwde Omgeving

Fleur Slenter

Adviseur Energie & Duurzaamheid

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top