Skip to main content
Start of main content

Integrale afweging voor de Transitievisie Warmte van Loon op Zand

Wijken van de Toekomst biedt gedetailleerd inzicht

  • Loon op Zand, Nederland

    Loon op Zand, Nederland

De warmtetransitie vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen het sociale en fysieke domein

Ons klimaat verandert. Om de negatieve impact van de mens op ons klimaat te beperken is in 2019 het Klimaatakkoord opgesteld, met als doel 55% CO2-reductie in 2030 en 95 % in 2050. Een alternatieve oplossing voor het verwarmen van de gebouwde omgeving is nodig om dit doel te kunnen halen. In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente aan welke wijken wanneer van het aardgas af gaan en wat potentiële alternatieven zijn. In wijkuitvoeringsplannen wordt de ingezette koers per buurt verder uitgewerkt.

Op basis van het programma Wijken van de Toekomst heeft de gemeente in een online dashboard gedetailleerd inzicht gekregen in de uitgangsituatie. Alternatieve warmteoplossingen, informatie over de gebouwde omgeving, de betaalbaarheid van energie, investeringsruimte van huishoudens, grootschalige onderhoudsprogramma’s en andere ruimtelijke opgaven zijn per buurt in beeld gebracht. Deze informatie is gebruikt om buurten aan te wijzen waar tot 2030 de eerste stappen gezet worden. Hiervoor is een integraal afwegingskader opgesteld, met als resultaat een onderbouwde keuze voor de pilotbuurt waar nog slechts een ‘kleine’ stap gezet moet worden richting aardgasvrij en een pilotbuurt waar de warmtetransitie aanjager kan zijn om grotere sociale en ruimtelijke opgaven aan te pakken. Door de integrale aanpak ligt er een stevig fundament om met informatie over alle aspecten van het sociale en fysieke domein een start te maken met een totale wijkimpuls. 

In een oogopslag

Kantoren
Cliënt
  • Gemeente Loon op Zand
Ontmoet ons team

Emma Kroes, Teamleider Ruimte

Door geen uitdaging uit de weg te gaan kunnen we samen van dromen werkelijkheid maken.

Emma Kroes

Teamleider Ruimte

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top