Skip to main content
Start of main content

Grootschalig tracéonderzoek voor BAM Infra Verkeerstechniek

Vooronderzoek met de integrale Bodemrisicokaart voor de aanleg van hogesnelheid internet langs de autosnelweg

 • Noord-Holland, Nederland

  Noord-Holland, Nederland

Steun voor glasvezelaanleg bij de A7, A9 en A22 in Noord-Holland

Om verkeersstromen beter inzichtelijk te hebben, is Rijkswaterstaat doorlopend bezig met het moderniseren van digitale infrastructuur langs autosnelwegen. Zo ook met de ondergrondse infrastructuur. In dat kader legt BAM Infra Telecom, in samenwerking met BAM Infra Verkeerstechniek, glasvezelkabels aan voor een snelle dataverbinding langs onder andere de A7, A9 en A22 in Noord-Holland. In de toekomst moeten de matrixborden daar zich in geval van verkeersdrukte nog sneller kunnen aanpassen om te assisteren bij een goede doorstroom.

Zoals voor alle graafwerkzaamheden, ondersteunde Stantec BAM bij de voorbereidingen. Aan de hand van de resultaten van de gedane vooronderzoeken kan het team van BAM betere en verantwoordelijke keuzes maken over de routing van het glasvezeltracé. De glasvezelverbindingen worden aangelegd onder meer door de inzet van gestuurde boringtechnieken en het graven van sleuven. Het Stantec-team toetst in dit proces de geplande route door een controle van het tracé met de integrale Bodemrisicokaart. Hieruit volgt een gedetailleerd overzicht van de bodemkwaliteit ter plaatse van de ontgravingen en de vrijkomende boorspoeling. Waar nodig, is aanvullend historisch bodemonderzoek en veldonderzoek uitgevoerd en zijn grondmonsters geanalyseerd. Dit leverde voldoende informatie op om de route van het tracé  of de locatie van de begin- en eindschacht voor horizontale boringen al dan niet aan te passen. 

Stantec voert regelmatig deze onderzoeken van lange kabel- en leidingentracés uit voor klanten. Met het inzicht uit ons onderzoek adviseren we BAM Infra Telecom over de risico’s in de route en de te nemen maatregelen bij de uitvoering van graafwerkzaamheden. Rekening houdend met onder meer de telecommunicatiewet en arbo- en bodemwetgeving, geeft een lang kabel- en leidingentracé-onderzoek duidelijkheid over de plaatsen waar op de route kansen op vertraging zitten door bodemverontreiniging. Met belangrijke informatie in de voorbereiding kan BAM, naast het waarborgen van de veiligheid en gezondheidsrisico’s van medewerkers, een duidelijke inschatting maken van de tijd en kosten van hun project.

In een oogopslag

Cliënt
 • BAM Infra Verkeerstechniek

Markten


 • Utilities
Ontmoet ons team

Arthur Coevert, Accountmanager Utilities

Hoe ik mijn klanten help? Door moderne technieken te gebruiken, kosten te verminderen en duurzame relaties op te bouwen.

Arthur Coevert

Accountmanager Utilities

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top