Skip to main content
Start of main content

Procesbegeleiding aansluittermijn RVO

Begeleiding van de bijdrage vanuit de sector mobiliteit voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  • Nederland

    Nederland

Alle wensen en zorgen rond de aansluittermijn in beeld vanuit de sector mobiliteit

In de huidige Elektriciteitswet is een aansluittermijn van 18 weken opgenomen voor de realisatie van een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze termijn werd vastgesteld toen er (voornamelijk) sprake was van (reguliere) huisaansluitingen en de energietransitie nog ver weg was. Inmiddels is er meer diversiteit in aangevraagde aansluitingen en gewenste aansluittermijnen en zijn er grote verschillen in de complexiteit en hoeveelheid werk tussen bijvoorbeeld een kleinverbruik aansluiting en bepaalde grootverbruik aansluitingen. In de nieuwe Energiewet komt deze termijn naar verwachting dan ook niet terug en wordt gesproken over realisatie binnen een “redelijk termijn”. De nadere invulling hiervan dient in onderliggende regelgeving opgenomen te worden. In de ontwikkeling van de nieuwe energiewet zal de ACM de codes uitwerken voor de relevante Energiewet-onderdelen, waaronder de aansluittermijnen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan het team Energietransitie gevraagd de bijdrage vanuit mobiliteit te begeleiden. Input vanuit deze sector is belangrijk gezien een veranderende termijn kansen en potentiële bedreigingen creëert. Om dit te realiseren heeft het Energietransitie-team van Stantec interviews afgenomen met alle relevante stakeholders om een goed beeld te krijgen van ieders wensen en zorgen rond de aspecten die komen kijken bij een passende redelijke aansluittermijn. Deze interviews en eigen onderzoek vormden de basis voor een korte omschrijving van het aansluitproces, waarin de knelpunten per procespartner inzichtelijk worden en onderlinge afhankelijkheden worden benoemd. Ten slotte worden workshops georganiseerd worden om tot een gezamenlijk standpunt te komen per onderwerp.

In een oogopslag

Cliënt
  • RVO
Ontmoet ons team

Fleur Slenter, Adviseur Energie & Duurzaamheid

De weg naar een duurzamere leefomgeving bewandelen we samen.
Fleur Slenter Adviseur Energie & Duurzaamheid Lees meer

Roel Teeuwen, Business Line Manager en strategisch adviseur Energietransitie

De energietransitie-opgave voor elektriciteits- en gasnetbeheerders is immens. Mijn doel? Mensen met kennis en ervaring verbinden, daardoor versnellen en waar mogelijk voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt.
Roel Teeuwen Business Line Manager en strategisch adviseur Energietransitie Lees meer

Fleur Slenter

Adviseur Energie & Duurzaamheid

Roel Teeuwen

Business Line Manager en strategisch adviseur Energietransitie

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top