Skip to main content
Start of main content

Bodem en grondwater in-situ sanering in Den Haag

Verbeterd beheer van grondwaterverontreiniging door innovatieve saneringsmethodiek

 • Den Haag, Nederland

  Den Haag, Nederland

Een vijfdimensionale oplossing voor sanerings- afwegingen

Met jarenlange ervaring op het gebied van in situ bodemsaneringen op zak, passen wij bij de sanering van grondwaterverontreinigingen bij voorkeur innovatieve oplossingen toe. In de afgelopen jaren hebben we met succes een dergelijke grondwatersaneringsmaatregel toegepast in Den Haag. Voor de sanering van de grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen in de Tripstraat hebben we na een saneringsafweging een voorkeursvariant gekozen gebaseerd op stimulering van de biologische afbraak. Een beproefde saneringsmethode die heel effectief werkt, met een minimale overlast voor de omgeving.

Voor de afweging van de verschillende saneringsvarianten hebben we 5D ingezet, ons vijfdimensionale model, waarin we een driedimensionale visualisatie van de omvang van de verontreiniging, combineren met de beoordeling van het verspreidingsgedrag in de tijd - de vierde dimensie - en de afweging op kosten, risico’s en milieurendement - de vijfde dimensie.

Voor de berekening van het verspreidingsgedrag maken we gebruik van meetreeksen uit het verleden en voorspellingen naar de toekomst. Voor de Tripstraat zijn deze voorspellingen gebaseerd op het opgestelde grondwater- en stoftransportmodel (MODFLOW en RT3D), met als uitgangspunt dat de verontreiniging in het brongebied rond 1965 is ontstaan. Als ijkpunt in het model is de vastgestelde omvang van de verontreinigingssituatie in 2014 gehanteerd. Vervolgens zijn voor verschillende scenario’s modelleringen uitgevoerd over een periode van 30 jaar en is daaruit beoordeeld of sprake is van een ontoelaatbare verspreiding of niet. Uit de beoordeling met het 5D-model kwam duidelijk naar voren dat een bronaanpak en schermmaatregel, gebaseerd op gestimuleerde afbraak, de meest kostenefficiënte saneringsmethode was. Vervolgens is voor deze variant het saneringsplan opgesteld en beschikt door het bevoegd gezag de ODH. Bijzonder aan de saneringsdoelstelling is dat - anders dan dat in het verleden, toen op concentratieniveau werd gestuurd – vanwege het verkregen inzicht in de omvang van de grondwaterverontreiniging nu een vrachtreductie gerealiseerd dient te worden van meer dan 90%.

Bij de uitvoering waren de locatiespecifieke omstandigheden een bijzondere uitdaging. Het systeem moest worden aangelegd in binnenstedelijk gebied met beperkte ruimte, tijdens de voorgenomen sloopwerkzaamheden en herontwikkeling van de locatie. Dankzij een goede samenwerking met de gemeente Den Haag en de aannemer en projectontwikkelaar konden we het project succesvol uitvoeren, met een minimale overlast en impact voor de omgeving. Na aanleg van het systeem werden de gebouwen gesloopt en inmiddels is het gebied opnieuw ingericht met woningbouw, terwijl het saneringsproces in de bodem nog steeds ongehinderd doorgaat.

In een oogopslag

Cliënt
 • Gemeente Den Haag
Onze expert

Frank van der Poel, Senior Adviseur Bodem & Senior Projectmanager

Samenwerken is elkaars vaardigheden en kracht optimaal benutten binnen een goede (project)organisatie, met een tevreden klant als ultieme doel.
Frank  van der Poel Senior Adviseur Bodem & Senior Projectmanager Lees meer

Clinton van de Ven, Consultant Bodem

De bodem is iets waar we allemaal op leven. Op een goede manier hier mee omgaan is in ieders belang!

Frank  van der Poel

Senior Adviseur Bodem & Senior Projectmanager

Clinton van de Ven

Consultant Bodem

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top