Skip to main content
Start of main content

Kwartiermaker Warmte voor gemeente Overbetuwe

Ondersteuning bieden in het leggen van verbindingen en met betrokken partijen komen tot een uitvoeringsprogramma

 • Overbetuwe, Nederland

  Overbetuwe, Nederland

Hoe helpen wij de gemeente Overbetuwe om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn?

De gemeente Overbetuwe wil in 2050 een energieneutrale gemeente zijn en heeft daarom in december 2020 haar Transitievisie Warmte al door de raad laten vaststellen. De werkelijke stappen zijn afhankelijk van lokaal draagvlak en inzet van betrokken partijen en om die reden heeft de gemeente een convenant opgesteld met de verschillende partijen. Gemeente Overbetuwe heeft ons team van energietransitiespecialisten gevraagd om als kwartiermaker ondersteuning te bieden in het leggen van verbindingen en samen met betrokken partijen tot het uitvoeringsprogramma te komen. Zo hebben we contact gezocht met de buurten en dorpskernen die als kansrijke plaatsen in de transitievisie zijn vernoemd. Met Samen Driel Duurzaam hebben we webinars ontwikkeld en vanuit daar hebben vrijwilligers zich ingezet om zowel collectieve als individuele scenario’s voor verschillende delen van Driel te selecteren en daar marktpartijen voor te interesseren. Voor die scenario’s werkten we een businesscase uit inclusief bron, infra en woningen.

Gemeente Overbetuwe beschikt al over een Routekaart Duurzaamheid en legt verbinding naar de provincie Gelderland. Verder heeft de gemeente een duidelijke voorkeur voor collectieve warmtevoorziening, zoals een warmtenet. De grotere buurgemeenten Arnhem en Nijmegen hebben namelijk al warmtenetten en hebben de opgave de bron daarvan te verduurzamen. Ook is de regio vooruitstrevend op het gebied van duurzame stroomopwek. Door netcongestie is power2heat, warmte maken van stroom die niet op het elektranet geleverd kan worden, een reële optie. Het brengt deze regio autonomie over eigen energie nu energieprijzen volatiel raken. De energietransitie heeft lokaal genoeg mogelijkheden en uitdagingen om energie goed toegankelijk te krijgen voor iedereen.

In een oogopslag

Cliënt
 • Gemeente Overbetuwe
Ontmoet ons team

Michael Urlings, Teamleider Warmte

De warmtetransitie wordt groter dan de Deltawerken. Maar jij kunt thuis gewoon meedoen.

Winok Berghmans, Technisch Specialist Energietransitie & Dataspecialist

Goed gevisualiseerde data is cruciaal voor vooruitgang, met de verrassende inzichten die het kan geven.
Winok Berghmans Technisch Specialist Energietransitie & Dataspecialist Lees meer

Fleur Slenter, Adviseur Energie & Duurzaamheid

De weg naar een duurzamere leefomgeving bewandelen we samen.
Fleur Slenter Adviseur Energie & Duurzaamheid Lees meer

Jeroen Keers, Adviseur Energie & Duurzaamheid

De energietransitie is een grote kans om niet alleen onze energievoorziening te verduurzamen, maar ook onze maatschappij en leefomgeving.
Jeroen Keers Adviseur Energie & Duurzaamheid Lees meer

Annika van den Boom, Adviseur (geo)data

Mijn specialiteit? De vertaling van ruimtelijke data, naar duidelijke informatie, waarmee je onderbouwde keuzes kunt maken.

Michael Urlings

Teamleider Warmte

Winok Berghmans

Technisch Specialist Energietransitie & Dataspecialist

Fleur Slenter

Adviseur Energie & Duurzaamheid

Jeroen Keers

Adviseur Energie & Duurzaamheid

Annika van den Boom

Adviseur (geo)data

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top