Skip to main content
Start of main content

Scenariostudie bouwgrondstoffen STRONG

Blik op de toekomst van de bouwgrondstoffenmarkt

 • Den Haag, Nederland

  Den Haag, Nederland

Onderzoek naar de toekomstige vraag en aanbod van bouwgrondstoffen en het effect daarvan op de ondergrond

In Nederland is voor zo ongeveer iedere vierkante meter een functie bedacht. Ook ondergronds vraagt de ruimteclaim van verschillende en soms tegenstrijdige doeleinden een goede afweging. Hiervoor werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van Economische Zaken en Klimaat aan de Structuurvisie Ondergrond (STRONG).

De winning van bouwgrondstoffen (bijvoorbeeld zand, grind, klei, etc.) is aangemerkt als nationaal belang en is één van de activiteiten die een claim doet op de boven- en ondergrondse ruimte. In het kader van STRONG is Stantec gevraagd om in een scenariostudie te onderzoeken of er maatregelen moeten worden genomen om de bouwgrondstoffenwinning in de toekomst te waarborgen. Dit is enkel nodig als enerzijds er een schaarste aan bouwgrondstoffen in de toekomst voorzien wordt, en anderzijds het huidige beleid van decentraal gezag en marktwerking hier niet voldoende rekening mee houdt waardoor aanvullend rijksbeleid noodzakelijk is.

Het onderzoek hebben we uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase hebben we trends en ontwikkelingen in beeld gebracht die van invloed zijn op de toekomstige vraag en aanbod van bouwgrondstoffen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de toename in bouw- en sloopafval, de verschuiving van nieuwbouw en sloop naar renovatie nieuwe bouwmaterialen en -technieken en verduurzaming van de winning van bouwgrondstoffen. In de tweede fase hebben we drie scenario’s uitgewerkt waarvoor we een voorspelling hebben gedaan over de mogelijke ontwikkelingen op de bouwgrondstoffenmarkt en -vraag en of de bouwgrondstoffenwinning met handhaving van huidig beleid in het geding komt.

In een oogopslag

Cliënt
 • Ministerie van IenW
 • Ministerie van EZK
Eindrapport
Klik hier om het rapport in te zien
Ontmoet ons team

Peter van Mullekom, Senior Consultant Bodem

Wat ik het liefste doe: mijn kennis, ervaring en contacten inzetten om mijn collega’s te helpen met het verwerven en uitvoeren van projecten of het ontwikkelen en verkopen van nieuwe producten.
Peter van Mullekom Senior Consultant Bodem Lees meer

Peter van Mullekom

Senior Consultant Bodem

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Het kabinet heeft de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond naar de Tweede Kamer gestuurd. De visie beoogt een balans aan te brengen tussen het beschermen en het benutten van drinkwater en energie in de diepe bodem.

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top