Vijfdimensionaal inzicht in verontreinigingen

Interpretatie van bodem- en grondwaterverontreinigingen gebeurt meestal met een laagsgewijze weergave van de contouren van een grondwaterverontreiniging op verschillende diepten. Voor een technische onderlegde gebruiker direct bruikbaar, maar om beleidsbeslissingen te nemen of betrokkenen inzicht te geven heb je een begrijpelijk beeld nodig. 

5D, een nieuwe dimensie in bodemdata.

Unieke 3D-visualisaties gecombineerd met de dimensies tijd en kosten, laten zien hoe een grondwaterverontreiniging zich in de tijd beweegt en hoe u uw sanerings- en monitoringsbudget optimaal kunt besteden.

Driedimensionale visualisaties

Gebruikmakend van een driedimensionale interpolatie van de verschillende meetpunten op x-, y- en z-coördinaten, visualiseren we op unieke wijze bodemverontreinigingen en de manier waarop deze zich in de bodem verspreiden. Doorsneden van verontreinigingen en het daaruit af te leiden oppervlak bieden de mogelijkheid om aan de hand van geohydrologische parameters het volume en de hierin aanwezige vracht te berekenen. De grondwaterverontreiniging wordt letterlijk in beeld gebracht, waarmee een conceptueel model van de bodemverontreiniging volgens de NTA 5755 kan worden opgesteld. En dat gebeurt op een manier die zorgt voor inzicht en begrip van de situatie bij alle betrokkenen.

Tijd, de vierde dimensie

De vergelijking van de gegevens van verschillende vervolgronden geeft inzicht in de tijd: is de verontreiniging stabiel of is er sprake van verspreiding en noodzaak tot ingrijpen. Ook kan de output van het model geëxporteerd worden naar software voor het modelleren van stoftransport van verontreinigingen in het grondwater en het doen van voorspellingen aan de hand van afbraakmodules (Visual ModFlow). Hiermee wordt een duidelijke onderbouwing gegeven aan het kwantificeren van verspreidingsrisico’s van grondwaterverontreinigingen en het voorspellen van het gedrag over een langere periode (artikel 37 van de Wet bodembescherming).

Financieel, de vijfde dimensie

Op basis van het inzicht en de veranderingen van een bodemverontreiniging in de tijd wordt op een slimme manier afgewogen hoe monitorings- en saneringsprojecten worden voortgezet, bijgestuurd of beëindigd kunnen worden. Kosten spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. 5D geeft de mogelijkheid om de kosten van verschillende scenario’s door te rekenen. Met inzicht in die vijfde dimensie, geld, is het mogelijk om een afweging te maken. Dit is niet alleen van belang voor het beperken van de uitgaven, het geeft ook de zorgvuldige onderbouwing voor de benodigde en te reserveren budgetten.

Stantec.io, waar creativiteit, technologie en expertise samenkomen

5D maakt onderdeel uit van Stantec's bijzondere set van hoogstaande technische oplossingen, ontworpen door onze experts en onze digitale specialisten, in samenwerking met klanten over de hele wereld. Lees meer
Onze experts

Atse Veeke, Businesslinemanager Omgevingsadvies

Door samen met onze klanten naar de toekomst te kijken, anticiperen we op veranderingen die continu op ons afkomen. Hiermee helpen we ook in de toekomst doelstellingen te realiseren.

Atse Veeke

Businesslinemanager Omgevingsadvies

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team