• BIM-coördinatie & bouwkundige engineering Protix

Gebouwen & bedrijven

Bouwen voor de toekomst

De gebouwde omgeving. We wonen erin, we werken erin en we recreëren erin. Juist daarom is het zo belangrijk om te denken over en te werken aan duurzame bebouwing. Aan een gebouw dat aansluit op de wensen van de eindgebruiker. Aan duurzame gebouwen, waarmee ook nog kosten worden bespaard. Van nieuwbouw en groot onderhoud, tot renovatie en sloop, ons team begeleidt, van voorbereiding en aanbesteding tot en met de oplevering.

Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.

Remco Van Dessel Business Development Manager

Bouwkundige planuitwerking

Onze adviseurs kunnen vanaf het eerste idee en ontwerp tot en met oplevering van een gebruiksklaar pand bijstaan. Voor de realisatie van nieuw vastgoed dienen een aantal stappen te worden doorlopen, zoals het opstellen van een Programma van Eisen en kostenraming voor het haalbaarheidsonderzoek. Het maken van een ontwerp, het aanvragen van een bouwvergunning en het selecteren van een aannemer zijn vervolgstappen. En ook bij het realiseren van de uitvoering, en het verzorgen van nazorg en onderhoud kan ons team ondersteunen.

Building Information Model (BIM)

Coördinatie, communicatie en transparantie zijn de sleutels tot succes van een (multidisciplinair) bouwproject. BIM is het verbindende element dat het bouwproces stroomlijnt. Onze ervaren BIM-modelleurs ontzorgen diverse partijen met ontwerpen en het bouwtechnisch uitwerken van verschillende projecten. Het modelleren van de bouwkundige werkzaamheden wordt volledig uitgevoerd in Revit, conform de Nederlandse Revit Standaarden (NLRS). Ook verzorgen we als BIM-coördinator de coördinatie over het opstellen en uitwisselen van het proces.

Projectmanagement & bouwbegeleiding

Vanaf de eerste ontwerpstrepen op papier tot aan de oplevering aan het einde van het uitvoeringstraject: in het bouwproces komen er allerlei ad hoc vraagstukken op u af. Vragen die snel en adequaat opgepakt moeten worden om het proces niet te verstoren. Ons team ondersteunt bij projectmanagement, aanbestedingen, directievoering en bouwtoezicht.

Beheer & onderhoud van vastgoed

Stantec adviseert over de volledige levenscyclus van gebouwen en woningen. Ons team begeleidt en adviseert u op gebied van beheer & onderhoud. Zowel op strategisch als op operationeel niveau. Dit maakt een gedegen beheer van uw vastgoed mogelijk. Ons team levert maatwerk voor onder meer meerjarige onderhoudsplannen (MOP), herinspecties, onderhoudsadvies, conditiemeting (conform NEN 2767), kwaliteits- en onderhoudsscans, quickscans voor aankoopkeuringen, en meetstaten (NEN 2580). Een standaardoplossing volstaat nu eenmaal niet.

Duurzame bebouwing

Een toekomstbestendig gebouw dat aansluit op uw duurzaamheidsambities. Dat is het doel. En dat gaat verder dan bouwtechnische kwaliteit. We kijken integraal naar de volledige levenscyclus van het gebouw en houden naast de bouwkwaliteit rekening met sociale, economische en milieuaspecten. Ons team is onder meer gespecialiseerd in GPR Gebouw, BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie, Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), Milieu Prestatie Gebouwen (MPG), EPW/energielabels.

Akoestisch advies bouwbesluit

De toets of een plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, waarbij we specifiek testen op de bescherming tegen geluid van buiten, en van installaties, de beperking van galm en geluidwering tussen ruimten. Dat doen we bij voorkeur vroeg in het ontwerp, het liefste vóór het afronden van de definitieve ontwerpfase (DO-fase). Dat scheelt een boel tijd als blijkt dat er maatregelen moeten worden genomen.

Sloopwerkzaamheden

Stantec verzorgt, coördineert en begeleidt bij sloopwerkzaamheden vanaf het eerste idee en de voorbereiding, tot en met het bouwrijp opleveren van de locatie. Ons team steunt bij het opstellen van een integraal plan van aanpak, het verkrijgen van vergunningen, vooronderzoek, sloopvoorbereiding (bestek en begroting), prijs- en contractvorming en aanbestedingen, maar ook bij de uitvoering, directievoering en het toezicht. De nadruk? Het zoveel mogelijk beperken van overlast naar de omgeving en waar mogelijk hergebruiken van materialen.

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team