• Herontwikkelen Koninklijke Verenigde Leder-terrein

Civiele techniek

De juiste middelen op het juiste moment

De openbare ruimte blijft een dynamisch gebied. We moeten water opvangen en vasthouden, we willen groen tegen de opwarming en we willen snel van A naar B. Dit vraagt om een integrale invulling voor nu en de toekomst. Onze adviseurs zijn gedreven in het zoeken naar de beste en duurzame invulling van de openbare ruimte. De juiste middelen: verschillende soorten onderzoek, metingen, steun in ontwerpprocessen, begeleiding bij de realisatie, ondersteuning tot de overdracht en ingebruikname.

Met veel plezier werken het team en ik aan slimme, toekomstbestendige ontwerpen van de openbare ruimte.

Hermen Keizer Teammanager Infrastructuur & Geodesie

Advies en steun om de beste resultaten te behalen

Onze adviseurs leveren brede steun voor civieltechische projecten en projecten in de openbare ruimte. Van 3D-ontwerp en -visualisaties, begeleiding bij aanbestedingen, contractvorming en -beheersing, tot duurzame inrichting openbare ruimte (bouw- en woonrijp maken), herontwikkeling bestaande omgeving, project- en procesmanagement, tenderadvies en Systems Engineering. Daarnaast levert het team diensten voor tracéstudies, verkeers- en openbare verlichting, water- en natuurbouw, geohydrologie, en weg- en rioolreconstructies.

3D-ontwerp & -visualisaties

De tijd dat een 3D-ontwerpen alleen voor ‘grote’ infraprojecten werden gebruikt is voorbij. Het werken met een 3D-visualisatie zorgt ervoor dat gegevens direct zichtbaar en presentabel worden. Voor elke fase binnen een project is een toepassing te vinden om een ontwerp in 3D uit te werken: de verwerking van landmeetkundige inwinningen of het ontwerp van wegen, kabels en leidingen, taluds en volumeobjecten als bouwputten, depots, en dijken. 3D-visualisatie helpt. Bij de communicatie richting de klant, maar ook richting de omgeving.

Duurzame inrichting openbare ruimte

Bij gebiedsontwikkelingen wordt de grond woon- of bouwrijp gemaakt, bijvoorbeeld voor het aanleggen van nutsvoorzieningen, het verwijderen van obstakels, of om te controleren of de grond niet verontreinigd is of het water goed draineert. Voor de planopstelling en begeleiding van infrastructurele werken hanteren we een integrale benadering van de vraag. Vanuit meerdere gezichtspunten wordt het project onder de loep genomen, om tot een kwalitatief hoogwaardige en duurzame inrichting te komen. De sleutel? Een gedegen plan van aanpak.

Project- & procesmanagement

Uw initiatieven vragen om een integrale maar gerichte aanpak voor een optimale vertaling van de doelstellingen. Onze projectmanagers zorgen hiervoor. Onze ondersteuning kan uiteenlopen van tracéstudies tot het begeleiden van traditionele bestekvorming in RAW-systematiek voorzien van V&G-plan, inclusief de plan-kostenbegroting of beknopte werkomschrijving met budgetraming. Daarnaast verzorgen we systeemgerichte contractbeheersing en als u wilt, de volledige aanbestedings- en gunningsprocedure, conform uw aanbestedingsbeleid.

Water- & natuurbouw

Het bouwen aan watersystemen of de ecologische structuur moet zorgvuldig gebeuren. Onze systematische en multidisciplinaire aanpak helpt bij alle eisen en randvoorwaarden voor het uitwerken en onderhouden van waterbouwkundige constructies. Voor een goede ontwikkeling van de natuur zijn heldere procedures, voorschriften en handvatten voor inrichting en beheer van de omgeving nodig. Ons team ondersteunt bij de diagnoses en prognoses van de potenties voor natuurontwikkeling. Samen vinden we de kansen.

Waterhuishouding & geohydrologisch onderzoek

Het beheren van grondwater en onderzoek naar de opbouw van de bodem, zijn specialiteiten van Stantec. Onze adviseurs adviseren onder meer over bemalingsadviezen, doorlatendheidsonderzoek, drainageadvies, grondwatermonitoring, waterhuishoudkundig rioleringsplan, watertoets. Lees meer

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team