• Uitvoering (verdiepende) RI&E's voor AVR

Compliance & QHSE

Begeleiding in QHSE over de volledige breedte

De continuïteit en veiligheid van uw bedrijf staat bij ons centraal. Compliance rond milieu, veiligheid en kwaliteit is direct verbonden met de dagelijkse bedrijfsvoering. Onze consultants adviseren en begeleiden in alle aspecten van Quality, Health, Safety en Environment. Van procesveiligheid, implementatie van kwaliteitssystemen, aanvragen van alle milieuvergunningen, procesoptimalisatie tot complianceaudits. We dragen bij aan het behalen van uw compliancedoelen.

Arbo & veiligheid

Blootstellingsonderzoeken, de RI&E, werkplekinrichting, machineveiligheid en explosieveiligheid zijn onderwerpen waarmee wij kunnen helpen. Een veilige en gezonde werkomgeving vergt niet alleen kennis van wet- en regelgeving. Het doel is immers ook dat werknemers veilig werken en kennis hebben van de risico’s van hun werkzaamheden. We bieden begeleiding en trainingen op het gebied van veiligheidsbewustzijn en risicomanagement.

Compliance audit

Wilt u inzicht in de huidige status van naleving van wet- en regelgeving, (kwaliteits)normen binnen de organisatie of de eisen van stakeholders? Wij helpen om uw compliance ‘in control’ te brengen door een duidelijke toetsing uit te voeren, op basis van door u opgegeven parameters.

Interne audits

Onze deskundige en onafhankelijke consultants hebben ervaring met het uitvoeren van audits in allerlei marktsectoren. Naast het toetsen van de naleving van eigen, interne protocollen auditeren we een breed scala aan ISO-normen (ISO 9001, 14001, 45001 en 50001).

Register wet- & regelgeving

Met het opstellen van een actueel en compleet Register Wet- en regelgeving bieden we helder inzicht in actuele wet- en regelgeving die van toepassing is op uw situatie. De eisen koppelen we aan de activiteiten binnen de bedrijfsvoering, zodat u direct het verband ziet.

Milieuaspectenregister

Om milieurisico’s van uw bedrijfsvoering overzichtelijk in beeld te hebben, te beheersen en indien nodig verbetermaatregelen te implementeren, stellen we een milieuaspectenregister op, waarin een milieurisico-inventarisatie is opgenomen die helpt om prioriteiten te stellen en ongewenste milieueffecten te verminderen of voorkomen.

Due-diligence

Bij de voorbereiding van uw fusie of bedrijfsovername is inzicht in financiële risico’s van wezenlijk belang. Met een due-diligenceonderzoek brengen we de risico’s omtrent milieu, arbo, verplichtingen vanuit vergunningen in kaart en schatten voor die onderwerpen de financiële risico’s in.

Voor we de risico’s in kaart kunnen brengen, voeren we een Environmental Site Assessment (ESA) uit. Dit onderzoek, ook bekend als Phase I ESA, geeft een duidelijk beeld van de actuele staat van de locatie. Daarnaast brengen we de risico’s in kaart aan de hand van een Environmental, Health & Safety (EHS) compliance-audit.

Als uit de Phase I studie volgt dat diepgaander onderzoek nodig is, om bijvoorbeeld de risico’s te kwantificeren, volgt een Phase II ESA-audit met aanvullend optioneel onderzoek op asbest in de grond. 

Managementsystemen

Stantec ondersteunt talloze organisaties in variërende sectoren in het opzetten, aanscherpen, wijzigen en onderhouden van managementsystemen. Denk hierbij aan het beheersen van kwaliteit (ISO 9001), arbo en veiligheid (ISO45001) en milieu (ISO 14001).

Richtlijn Industriële Emissies

Grotere industriële bedrijven hebben te maken met de Richtlijn Industriële Emissies. Als u onder deze regels (voor IPPC-installaties) valt, heeft u een integrale vergunning nodig die voldoet aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Stantec heeft jarenlange ervaring met advisering van IPPC-bedrijven in verschillende sectoren.

Opslag gevaarlijke stoffen

We adviseren bij de opslag van gevaarlijke stoffen over praktische opslagmethodes. Hiermee voldoet u aan de vereisten en blijft de situatie werkbaar voor uw personeel. Onze (hoger) veiligheidskundigen begeleiden klanten bij alle aspecten van gevaarlijke stoffen.

Advies bestemmingsplan

Als u van plan bent de bedrijfsvoering uit te breiden of uw bedrijf te verplaatsen, krijgt u te maken met bestemmingsplannen en toegelaten bedrijfsactiviteiten en milieucategorieën. We adviseren over de kansen en beperkingen binnen het bestemmingsplan, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast ondersteunen we bij de voorbereiding op de komende Omgevingswet en het thema ‘Bedrijven en milieuzonering’.

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team