Optimale arbeidsomstandigheden, een veilige maar ook gezonde werkomgeving

Dat is het streven voor werkgevers vandaag de dag. Onze adviseurs hebben niet alleen goede kennis van wet- en regelgeving, maar kunnen die ook vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Blootstellingsonderzoeken, de RI&E, werkplekinrichting, machineveiligheid en explosieveiligheid zijn onderwerpen waarmee wij kunnen helpen. Een veilige en gezonde werkomgeving vergt niet alleen kennis van wet- en regelgeving. Het doel is immers ook dat werknemers veilig werken en kennis hebben van de risico’s van hun werkzaamheden. We bieden begeleiding en trainingen op het gebied van veiligheidsbewustzijn en risicomanagement.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Als werkgever bent u verplicht risico’s op het gebied van arbo en veiligheid in kaart te brengen met behulp van een Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Echter, met het benaderen van een RI&E als een verplichting, gaan bedrijven weleens voorbij aan de meerwaarde van een RI&E voor hun bedrijfsvoering. De RI&E biedt daarnaast de mogelijkheid om sturing te geven aan uw ambities op het gebied van arbo en veiligheid, en vormt een belangrijke meetlat om de stand van zaken omtrent het beschermen van uw medewerkers in beeld te brengen.

We streven naar een RI&E die gedragen wordt door de gehele organisatie en geloven niet in het invullen van checklists. Juist door het betrekken van medewerkers, maar ook leidinggevenden en het managementteam, kunnen we een reëel beeld geven van de manier van werken binnen het bedrijf. Door het organiseren van risicosessies gaan we met medewerkers en MT in gesprek over risico’s en het beheersen daarvan.

Met hulp van eigen digitale tools brengen we risico’s visueel in kaart, zodat het niet alleen voor u als werkgever maar ook voor de medewerker inzichtelijk is met welke risico’s hij of zij rekening moet houden en, belangrijker nog, hoe deze beheerst kunnen worden. We kunnen risico’s zelfs meetbaar maken, door een dashboard te koppelen aan de RI&E, waarmee een directe link wordt gelegd met uw Key Performance Indicators (KPI’s) en bedrijfsambities.

Wij geloven in het leveren van maatwerk en gaan daarom graag met u in gesprek over de invulling en uitvoering van de RI&E.

Machineveiligheid
Iedereen die werkt met machines of arbeidsmiddelen heeft vanuit de Arbowet de verplichting om een nadere inventarisatie uit te voeren. Die inventarisaties voeren we geregeld uit. Zowel de Machinerichtlijn als de Richtlijn Arbeidsmiddelen, waarin eisen staan voor het veilig gebruik en  technische aspecten als de aanwezigheid van een noodstop, deugdelijke afscherming en afzuiging. Voor het veilig gebruik beoordelen we of sprake kan zijn van beknelling, verbranding en of er de juiste instructies zijn voor de werknemer. We verifiëren meteen ook of deze instructies begrijpelijk en niet onnodig ingewikkeld zijn beschreven.

Door een rondgang en interviews gaan we na of de machines en arbeidsmiddelen voldoen aan de gestelde eisen en of er écht veilig gewerkt wordt met machines en arbeidsmiddelen.

Blootstelling gevaarlijke stoffen
Werkt u met gevaarlijke stoffen, dan heeft u vanuit de Arbowet verplichtingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat gevaarlijke stoffen in een actueel stoffenregister geregistreerd moeten zijn en u dient over een beoordeling van de potentiële blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beschikken. En als u werkt met CMR-stoffen dan bestaan er nog extra verplichtingen. Aan de hand van de beoordeling van de potentiële blootstelling aan gevaarlijke stoffen, in combinatie met de gevaaraspecten van de stoffen, komen we tot een heldere prioritering in maatregelen. Hierbij houden we rekening met de arbeidshygiënische strategie en wat praktisch haalbaar is binnen uw bedrijf.

Naast een beoordeling voeren we ook persoonsgebonden of stationaire metingen uit. De resultaten van die metingen geven zowel aan waar uw werknemers aan worden blootgesteld, als de mate waarin.

Explosieveiligheid - ATEX
Brandbare stoffen als gas, vloeistof of stof, kunnen bij in contact komen met een ontstekingsbron zorgen voor een explosie. Om die reden zijn alle werkgevers bij wet verplicht om een beleid te voeren dat gericht is op de bescherming van werknemers tegen explosiegevaar.

Hier hoort bijvoorbeeld het opstellen van een explosieveiligheidsdocument bij, dat minimaal bestaat uit:

 • Een diepgaande risicoanalyse
 • Een gevarenzone-indeling
 • Passende technische en organisatorische maatregelen
 • Voorlichting van de werknemers

We hebben ruime ervaring met het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten. Dat is echt maatwerk, waar wij op een praktische manier invulling aan geven.

Onze experts

Gerben Visser, Accountmanager, Senior Consultant QHSE

Gunnen begint met geven en samenwerken begint met een relatie. Ik richt me op duurzame relaties waarin compliance en bedrijfscontinuïteit centraal staan.
Gerben Visser Accountmanager, Senior Consultant QHSE Lees meer

Hilde Bussink, Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist

In het leven van een hogere veiligheidskundige en arbeidshygiënist is geen dag hetzelfde. Ik geniet van de rol die ik mag spelen in het verhogen van de veiligheid voor de medewerkers.
Hilde Bussink Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist Lees meer

Gerben Visser

Accountmanager, Senior Consultant QHSE

Hilde Bussink

Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team