Compliancemanagement

Voldoet alles en iedereen aan de regels?

Compliance-audit
Wilt u inzicht in de huidige status van naleving van wet- en regelgeving, (kwaliteits)normen binnen de organisatie of de eisen van stakeholders? Overweegt u het overnemen van, of het samenwerken met een andere partij en wilt u eerst een objectieve beoordeling van de mate waarin zij voldoen aan de door u gestelde eisen? Of wilt u uw eigen onderneming verkopen en aantonen dat de zaken goed op orde zijn? Wij helpen om uw compliance ‘in control’ te brengen door een duidelijke toetsing uit te voeren, op basis van door u opgegeven parameters.

Onze consultants voeren audits uit gericht op het Europese en Nederlandse wettelijke kader, normen voor milieu, arbeidsomstandigheden, veiligheid en risicobeheersing. Ook beoordelen we naleving van bedrijfsspecifieke protocollen. Denk bijvoorbeeld aan eisen die een internationale moederorganisatie oplegt. De adviezen die voortvloeien uit onze audit helpen bij het maken van gerichte verbeterkeuzes en dragen bij aan het beheersen van risico’s en het voorkomen van overtredingen. Ons advies vormt daarbij een uitstekend communicatiemiddel richting het bevoegd gezag en overige interne en externe belanghebbenden.

Interne audits
Van elk managementsysteem is het erg belangrijk om te weten of het effectief functioneert en daadwerkelijk bijdraagt aan continue verbetering. Dat doen we door het uitvoeren van interne audits. Onze deskundige en onafhankelijke consultants hebben ervaring met het uitvoeren van audits in allerlei marktsectoren. Met een aanpak op maat helpen we met het benutten van de meerwaarde van managementsystemen. Naast het toetsen van de naleving van eigen, interne protocollen auditeren we een breed scala aan ISO-normen (ISO 9001, 14001, 45001 en 50001).

Register Wet- en regelgeving
Wetgeving op het gebied van milieu en veiligheid verandert regelmatig, waardoor u het overzicht kunt verliezen. Met het opstellen van een actueel en compleet Register Wet- en regelgeving bieden we helder inzicht in actuele wet- en regelgeving die van toepassing is op uw situatie. De eisen koppelen we aan de activiteiten binnen de bedrijfsvoering, zodat u direct het verband ziet. Onze registers voldoen aan de vereisten uit ISO 14001 en 45001 en kunt u gebruiken bij een ISO-certificeringstraject.

Milieuaspectenregister
Om milieurisico’s van uw bedrijfsvoering overzichtelijk in beeld te hebben, te beheersen en indien nodig verbetermaatregelen te implementeren, stellen we een milieuaspectenregister op, waarin een milieurisico-inventarisatie is opgenomen die helpt om prioriteiten te stellen en ongewenste milieueffecten te verminderen of voorkomen. Het milieuaspectenregister is een verplicht onderdeel binnen ISO 14001 en biedt handvaten voor continue prestatieverbetering en het formuleren van verbeterdoelstellingen. 

Onze experts

Gerben Visser, Accountmanager, Senior Consultant QHSE

Gunnen begint met geven en samenwerken begint met een relatie. Ik richt me op duurzame relaties waarin compliance en bedrijfscontinuïteit centraal staan.
Gerben Visser Accountmanager, Senior Consultant QHSE Lees meer

Michiel Lieberom, Senior Consultant QHSE

Met een pragmatische aanpak help ik bedrijven in het spanningsveld tussen flexibele bedrijfsvoering en het blijvend voldoen aan QHSE wet- en regelgeving.

Hilde Bussink, Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist

In het leven van een hogere veiligheidskundige en arbeidshygiënist is geen dag hetzelfde. Ik geniet van de rol die ik mag spelen in het verhogen van de veiligheid voor de medewerkers.
Hilde Bussink Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist Lees meer

Gerben Visser

Accountmanager, Senior Consultant QHSE

Michiel  Lieberom

Senior Consultant QHSE

Hilde Bussink

Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team