Ondersteuning bij het voldoen aan alle regels voor de directe omgeving

Wet- en regelgeving hebben invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering, maar voor elke organisatie en sector zijn technische regels anders. We kunnen de complexe regels toepassen op uw situatie en vertalen naar de bedrijfspraktijk. Onze adviseurs hebben diepgaande kennis van regelgeving in uiteenlopende sectoren en werken op het grensvlak van techniek en milieurecht. Zo kunnen we helpen met (complexe) milieuvergunningaanvragen en watervergunningen, begeleiden in vergunningprocedures en adviseren rondom maatwerk volgens het Activiteitenbesluit. Daarnaast adviseren we IPPC-bedrijven en geven advies over juridische vraagstukken en procedures, milieu-emissies en bodembescherming, opslag van gevaarlijke stoffen en bestemmingsplannen. Met onze hulp kunt u voldoen aan milieuwetgeving en behoudt u de continuïteit in uw bedrijfsvoering.

Richtlijn Industriële Emissies
Grotere industriële bedrijven hebben te maken met de Richtlijn Industriële Emissies. Als u onder deze regels (voor IPPC-installaties) valt, heeft u een integrale vergunning nodig die voldoet aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Stantec heeft jarenlange ervaring met advisering van IPPC-bedrijven in verschillende sectoren. Onze adviseurs hebben gedegen kennis van best beschikbare technieken in de sectoren chemie, voedingsmiddelen en dranken, afvalverwerking en de staalindustrie. We adviseren over het selecteren en praktisch implementeren van BBT’s en helpen daarmee ook direct met het beperken van emissies. Bij het bepalen en implementeren van de BBT’s houden we rekening met kosteneffectiviteit, afvalstoffen, veiligheid, en energie- en waterverbruik.

Juridisch advies en procedures
Veel zaken in het milieuwerkveld zijn een combinatie van techniek en juridisch denken. Die combinatie zit in de genen van onze specialisten. We spreken de taal van de overheid, waardoor we vergunningprocedures effectief begeleiden. We ondersteunen onze klanten daarnaast met ander juridisch advies, zoals bij handhavingszaken, opvolging van toezichtsbrieven, bezwaar en beroep, maar ook bij geschillen met de omgeving. Door een jarenlange ervaring met participatietrajecten, weten we hoe we de verschillende partijen nader tot elkaar kunnen brengen.  

Milieu-emissies en bodembescherming
Industriële activiteiten veroorzaken emissies naar de omgeving, naar het milieu. Denk aan emissies naar lucht, water en bodem. Ook geluid en afval dat vrijkomt binnen een bedrijf valt hieronder. We gaan uit van een integrale aanpak om emissies te beheersen, te beginnen bij de bron. Door een effectieve combinatie van kennis van wetgeving met technische expertise, adviseren we bij het bepalen van de omvang van emissies, bronbestrijding en eventuele aanpak van emissies. Bent u bezig met stikstof? Stantec kan helpen bij het berekenen van de depositie

Opslag gevaarlijke stoffen
De opslag van gevaarlijke stoffen brengt risico’s mee voor uw omgeving en personeel. Deze risico’s zijn te beperken en beheersen wanneer de opslag voldoet aan speciale eisen, zoals ADR, PGS en GHS/ LCP. Dit kan in de praktijk gecompliceerd zijn, want op sommige aspecten overlappen de richtlijnen en op andere aspecten juist niet.

We adviseren bij de opslag van gevaarlijke stoffen over praktische opslagmethodes. Hiermee voldoet u aan de vereisten en blijft de situatie werkbaar voor uw personeel. Onze (hoger) veiligheidskundigen begeleiden klanten bij alle aspecten van gevaarlijke stoffen.

Wanneer u grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaat, kan externe veiligheid een rol spelen. Wij ondersteunen risicovolle BRZO-bedrijven bij het opstellen of actualiseren van het Veiligheidsrapport (VR) of de Kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Ook hebben we waterspecialisten in dienst die een milieurisicoanalyse (MRA) kunnen verzorgen, waarmee we de risico’s van onvoorziene lozingen voor het oppervlaktewater of een rioolwaterzuivering beoordelen. Hierbij maken we gebruik van het computermodel Proteus.

Advies bestemmingsplan
Als u van plan bent de bedrijfsvoering uit te breiden of uw bedrijf te verplaatsen, krijgt u te maken met bestemmingsplannen en toegelaten bedrijfsactiviteiten en milieucategorieën. Het kan zijn dat op de nieuwe locatie restricties gelden rond bedrijfsactiviteiten, bouwhoogten of dat risicovolle bedrijven daar zijn uitgesloten. We adviseren over de kansen en beperkingen binnen het bestemmingsplan, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast ondersteunen we bij de voorbereiding op de komende Omgevingswet en het thema ‘Bedrijven en milieuzonering’.

Onze experts

Derk-Jan Hofstee, Consultant QHSE

Ontwikkelingen mogelijk maken zonder het milieu te beschadigen. Dat is mijn passie.

Gerben Visser, Accountmanager, Senior Consultant QHSE

Gunnen begint met geven en samenwerken begint met een relatie. Ik richt me op duurzame relaties waarin compliance en bedrijfscontinuïteit centraal staan.
Gerben Visser Accountmanager, Senior Consultant QHSE Lees meer

Michiel Lieberom, Senior Consultant QHSE

Met een pragmatische aanpak help ik bedrijven in het spanningsveld tussen flexibele bedrijfsvoering en het blijvend voldoen aan QHSE wet- en regelgeving.

Derk-Jan Hofstee

Consultant QHSE

Gerben Visser

Accountmanager, Senior Consultant QHSE

Michiel  Lieberom

Senior Consultant QHSE

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team