Ondersteuning bij aansturing en het nemen van beslissingen in een alsmaar veranderende wereld

Elke organisatie wordt beïnvloed door interne en externe factoren. Maar welke factoren zijn dit precies? Hoe kunt u uw bedrijfsprocessen zo inrichten dat uw klanten én werknemers tevreden zijn?

Stantec ondersteunt talloze organisaties in variërende sectoren in het opzetten, aanscherpen, wijzigen en onderhouden van managementsystemen. Denk hierbij aan het beheersen van kwaliteit (ISO 9001), arbo en veiligheid (ISO45001) en milieu (ISO 14001).

Managementsystemen bieden een duidelijk raamwerk voor het borgen van compliance. Ze zorgen voor overzicht van wet- en regelgeving en helpen bij het naleven van de eisen van uw klanten.

Samen creëren we inzicht
Voor al deze systemen geldt: duidelijk inzicht in uw omgeving is een eerste stap om de bedrijfsprocessen robuust en toekomstgericht te maken. Dit komt terug in de High Level Structure, ofwel HLS, opgezet door de NEN. Een rode draad, gericht op de omgeving waarbinnen de organisatie opereert (context van de organisatie), leiderschap, de Plan-Do-Check-Act cyclus, het evalueren van uw prestaties én het realiseren van (continue) verbetering.

We helpen niet alleen bij het beheersen van de bedrijfsrisico’s, maar ondersteunen ook bij het implementeren van stakeholdermanagement. Ook verhogen we de kwaliteit en efficiëntie van interne processen.

We werken nauw samen met de NEN, waarmee we goed op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. In 2015 begonnen onze adviseurs met het opzetten van nieuwe systemen in lijn met de HLS en het ombouwen van de ‘traditionele’ kwaliteitssystemen naar die structuur. Met deze praktijkervaring en gecertificeerde ISO 9001- en 14001-auditoren, hebben we veel expertise in huis rondom deze krachtige nieuwe denkwijze.

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)
Het waarmaken van beloftes aan klanten en andere stakeholders, dat is waarom bedrijven blijven bestaan. Maar in een steeds snellere en complexere wereld, waarbij klanten alsmaar meer eisen van organisaties, is het een groeiende uitdaging om aan die verwachtingen te blijven voldoen. Kwaliteitsmanagementsystemen helpen om de focus te houden op het leveren van kwaliteit in diensten en producten. ISO 9001 wordt vaak als de ‘kapstok’ van managementsystemen gezien en gaat in essentie om het uitvoeren van periodieke analyses en het maken van afspraken over interne bedrijfsprocessen om zo een (herhaalbaar) kwaliteitsniveau te waarborgen. Een gedegen aanpak van het kwaliteitsmanagement zorgt voor een duidelijke verhoging van klanttevredenheid en  reducties van klachtkosten.

Arbomanagement (ISO 45001) en risicomanagement
De definitieve versie van de ISO 45001, de opvolger van de OHSAS 18001, wordt in maart 2018 verwacht. De ISO 45001 gaat aansluiten bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder meer mogelijk om systemen eenvoudiger te integreren en audits van diverse managementsysteemnormen te combineren. Risicomanagement speelt binnen de norm een belangrijke rol in het komen tot een beheerst proces en continue verbetering.

Risico’s worden niet alleen vastgelegd in de RI&E, maar juist ook risico’s op een “hoger niveau” (tactisch, strategisch) rondom arbeidsveiligheid zijn van belang.

Met behulp van bijvoorbeeld de ISO 31000 identificeren, analyseren, evalueren en behandelen we de risico’s en kunnen deze ook monitoren. Met arbomanagement en risicomanagement zorgen we er niet alleen voor dat u als werkgever voldoet aan uw zorgplicht voor een veilige en gezonde werkomgeving, maar zorgen tegelijkertijd voor een praktisch en compleet arbomanagementsysteem, met oog voor risicobeheersing en integratie.

Milieumanagement (ISO 14001)
We hebben de verantwoordelijkheid om voor het milieu, de omgeving waarin we leven, zorg te dragen. Steeds meer organisaties willen aantoonbaar maken dat zij hun impact op het milieu en de leefomgeving zo goed mogelijk beheersen. De ISO 14001-norm is hier een uitstekend hulpmiddel bij. Binnen een milieumanagementsysteem wordt op structurele wijze aandacht geschonken aan het minimaliseren van de invloed van bedrijfsprocessen op het milieu, zowel intern als in de toeleveringsketen.

Met dertig jaar ervaring in milieumanagement in Nederland ondersteunen wij bedrijven op alle fronten bij het reduceren van hun impact op het milieu. Van het in kaart brengen van significante milieuaspecten, het kwantificeren van de milieubelasting, de controle op het voldoen aan de vergunningen tot het Activiteitenbesluit. Ook bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een milieumanagementsysteem (zoals het aspectenregister of het register wet- en regelgeving) bieden wij gerichte ondersteuning.

Expert Spotlight

Suzanne van der Velde, Senior Consultant, Businessdeveloper Circulaire Economie

Of het nu gaat om audits, milieumanagementsystemen of zerowastebeleid, de duurzame ontwikkeling staat altijd centraal in mijn werk.
Suzanne van der Velde Senior Consultant, Businessdeveloper Circulaire Economie Lees meer

Michiel Lieberom, Senior Consultant QHSE

Met een pragmatische aanpak help ik bedrijven in het spanningsveld tussen flexibele bedrijfsvoering en het blijvend voldoen aan QHSE wet- en regelgeving.

Suzanne van der Velde

Senior Consultant, Businessdeveloper Circulaire Economie

Michiel  Lieberom

Senior Consultant QHSE

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team