Site Closure & Decommissioning

Veilig en gecontroleerd afscheid nemen van een bedrijfslocatie

Wanneer een industriële site gesloten of ontmanteld moet worden, zijn er veel aspecten waar u rekening mee moet houden. Stantec heeft dit de afgelopen tien jaar wereldwijd voor meer dan 100 industriële faciliteiten begeleid. We weten precies hoe we personeel, techniek, regelgeving en duurzaamheid moeten combineren om een site veilig en kostenefficiënt te ontmantelen of sluiten. Ontzorgen, dat is waar het ons om gaat. Via ons netwerk van lokaal beschikbare onderaannemers en relaties, kunnen we de gehele sluiting voor u uit handen nemen.

Onze diensten bestaan uit planning en voorbereiding, projectmanagement en toezicht op veiligheid op locatie. Ook zorgen we voor decontaminatie van gebouwen en installaties, ondersteuning bij het verplaatsen of veilen van installaties, herstel en sloopwerkzaamheden en industriële reiniging. [KJ1] We beperken gevaren, minimaliseren milieuverplichtingen en beheersen kosten. En uiteraard houden we u op de hoogte van de vorderingen in de planning en geraamde financiën.

Veiligheid staat centraal
Het belangrijkste aspect van de bedrijfssluiting is veiligheid. Wij zien erop toe dat in het hele project werkzaamheden veilig worden uitgevoerd, waarmee we veiligheids- en milieukundige incidenten voorkomen.

Projectplanning
Samen maken we een plan. We bepalen op welke manier de site ontruimd wordt, welke stappen nodig zijn en welke doorlooptijd en kosten bij verschillende scenario’s horen. Daarnaast adviseren we over milieuverplichtingen die gelden bij het verlaten van de site, zoals het intrekken van vergunningen en het uitvoeren van bodemonderzoeken.

Voordat we aan de slag gaan, maken we een analyse van het gehele terrein zodat we precies weten welke verontreinigingen aanwezig zijn. Zo kunnen we de juiste decontaminatietechnieken gebruiken en afval efficiënt karakteriseren. Onze marktkennis en focus op duurzaamheid zorgt dat we de waarde van recyclebare materialen goed kunnen inschatten. Dit nemen we mee bij onze kostenberekeningen.

Decontaminatie gebouwen en installaties
Om langdurige aansprakelijkheid te minimaliseren, documenteren we hoe materialen zijn gedecontamineerd, gescheiden én getransporteerd. Ook geven we aan hoe materialen zijn verwijderd en leveren we installatietekeningen die volledig zijn bijgewerkt.

We verzorgen de volledige verwijdering van schadelijke stoffen en bedrijfsafval uit gebouwen en installaties, inclusief de afvoer en verwerking door een erkende instantie.

We brengen niet alleen alle bestaande gas-, water- en elektrische voorzieningen in kaart, maar treffen gerichte voorzieningen om deze te verlaten, verplaatsen of opnieuw te installeren. Hierdoor voorkomen we verstoringen rondom nutsvoorzieningen.

Ondersteuning verplaatsing en veiling installaties
Het komt voor dat installaties die we verwijderen een restwaarde hebben. We treffen alle voorbereidingen zodat u deze installaties succesvol kunt recyclen of doorverkopen.

Herstel en/of sloop
Na verwijdering van installaties en het bijbehorende leidingwerk leveren we sloop- en herstelwerkzaamheden zodat het gebouw klaar is voor verkoop of in de oorspronkelijke staat aan u wordt opgeleverd.

Industriële reiniging
Tot slot voeren we een volledige reiniging uit van alle gebouwonderdelen waar nog aanslag of residu van stoffen aanwezig zijn die in het bedrijfsproces zijn gebruikt. Denk hierbij aan vloeren, muren en dragende constructies, maar ook aan afvoeren, rioleringen en olieafscheiders.

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team