Elektrisch vervoer & laadinfrastructuur

01 04

Volledige steun voor de mobiliteitstransitie

In 2030 rijden er naar verwachting ruim 2,3 miljoen elektrische voertuigen in Nederland, ongeveer 25% van het wagenpark. In 2050 zijn nagenoeg alle 9,2 miljoen personenauto’s in Nederland elektrisch aangedreven. Om al deze auto's op te laden zijn ongeveer 4,8 miljoen laadpunten nodig in 2050. Dit betekent dat er de komende jaren 700 laadpunten per werkdag moeten worden aangelegd. Ons team werkt voor en met overheden, bedrijven en netbeheerders aan deze enorme uitdaging.

Het energiesysteem van de toekomst duurzaam, slim en veerkrachtig inrichten: dat is een uitdaging die we alleen samen kunnen oplossen.

Rick Stegeman Adviseur Energietransitie

Hoe Stantec helpt

Ons team ondersteunt overheden, bedrijven en netbeheerders in de mobiliteitstransitie. We zijn missiegedreven en we hebben de technische, juridische en organisatorische expertise in huis om u van dienst te zijn.

Dienstverlening voor overheidsorganisaties

Het nationaal Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) stelt iedere gemeente verantwoordelijk om de uitrol van laadinfrastructuur in visie en beleid te borgen. Dat is de basis voor een gecontroleerde uitrol van laadpunten in de openbare ruimte. Daar houdt het echter niet bij op: een overheid die duurzame mobiliteit wil stimuleren gaat proactief met inwoners en ondernemers in gesprek over hoe alle verschillende doelgroepen toegang krijgen tot een dekkend laadnetwerk. Stantec ondersteunt bij het opstellen van visie, beleid een aanbestedingen voor laadinfrastructuur en begeleidt participatietrajecten. In een toekomstbestendig beleid sluiten visie en uitvoering namelijk naadloos op elkaar aan.

Dienstverlening voor netbeheerders

De nieuwe Energiewet schrijft netbeheerders voor om te zorgen voor voldoende transportvermogen voor laadinfrastructuur. Slim laden op momenten van overvloed aan duurzame elektriciteit of overbelasting van het netwerk is één van manieren om dat te garanderen. Elektrische auto’s spelen een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst. Om als maatschappij de belofte van smart charging te verzilveren, moeten processen daaromheen van obstakels ontdaan worden. Stantec heeft jarenlange ervaring bij netbeheerders met het optimaliseren van o.a. aansluit- en realisatieprocessen en zit aan de tekentafel van het energiesysteem van de toekomst. Daarnaast heeft Stantec door haar netwerk goed zicht op de vele innovaties op het gebied van elektrisch vervoer, zoals bijvoorbeeld smart charging en vehicle-to-grid (V2G).

Toekomstbestendig beleid voor laadinfrastructuur

We ondersteunen gemeenten met toekomstbestendig beleid waarin de visie, strategie en beleidsuitgangspunten voor elektrisch rijden in uw gemeente staan vastgesteld. In een toekomstbestendig beleid sluiten visie en uitvoering naadloos op elkaar aan. Daarom werken we op dit gebied samen met onze mobiliteitspartner Kragten.

We benaderen visie en beleidsvorming voor laadinfrastructuur graag integraal. Dit betekent dat wij in een vroeg stadium een startsessie organiseren met de verantwoordelijken op verschillende beleidsvlakken, waaronder mobiliteit, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en groen. Zo werken we samen met de gemeente aan een breedgedragen visie op de uitrol van laadinfrastructuur. 

Naast regulier AC-laden ondersteunen we gemeenten bij het opstellen van visie en beleid voor snellaadinfrastructuur (DC-laden), zowel voor binnenstedelijke snelladers als voor grotere laadpleinen. DC-laders leveren hogere vermogens en vragen daarom ook een andere inpassing in het elektriciteitsnet.

Plankaarten voor laadinfrastructuur

We maken plankaarten voor gemeenten voor de laadinfrastructuur, met daarin de bestaande laadpalen en geschikte locaties voor nieuwe laadpalen. Het doel? Het creëren van een dekkend netwerk aan laadpalen, zodat inwoners snel en dichtbij hun elektrische auto op kunnen laden. De plankaart is maatwerk en afhankelijk van plaatsingsfactoren die verschillende beleidsvlakken raken. Daarom stellen wij deze plankaart samen met de gemeente op. De kaart is zo opgebouwd dat hij gemakkelijk te actualiseren is bij de plaatsing van nieuwe palen.

Burgerparticipatie laadinfrastructuur

Bij het opstellen van EV-beleid, maar zeker bij het maken van plankaarten met laadpaallocaties is de inbreng van de lokale de kennis van inwoners en ondernemers een grote meerwaarde. We hebben hiervoor een burgerparticipatietraject ontwikkeld met behulp van een locatie-intelligente webtool waarmee burgers via hun webbrowser op een kaart reacties op de voorgestelde laadpaallocaties achterlaten. Met deze lokale feedback passen we de locaties (waar nodig) aan, waardoor er meer draagvlak ontstaat en de uitrol snel kan worden gerealiseerd.

Logistiek laden

Door de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek in circa 30 tot 40 van de grootste gemeenten in Nederland, ligt er voor bedrijven in de komende jaren een grote opgave om hun wagenpark te elektrificeren. De ambitie van de overheid is bovendien om in 2050 al het logistiek vervoer emissieloos te krijgen. Door de expertise van Stantec op het gebied van verduurzamen van bedrijventerreinen en netcongestie op bedrijventerreinen, zijn we in staat om opgaven op het gebied van logistiek laden als onderdeel van een groter geheel op te lossen.

Wij kunnen gemeenten helpen met het inzichtelijk maken van de uitdagingen op haar bedrijventerreinen met betrekking tot logistieke elektrificatie. Door middel van tooling maken we snel een inschatting van de totale laadbehoefte op bedrijventerreinen. Daarnaast hebben we ervaring met het begeleiden van bedrijventerreinen in de implementatie van gezamenlijke laadinfra-oplossingen. Hierin kunnen we ondersteunen bij het samenbrengen van partijen, het opstellen van businesscases en het beantwoorden van ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken.

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.