Energie-audits

Bewust worden van energieverbruik

Nederland staat voor de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit doel te halen moeten we efficiënter omgaan met de beschikbare energie, door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen. Dit verlaagt niet alleen de energiekosten, maar creëert ook capaciteit voor nieuwe ontwikkelingen. De overheid heeft de afgelopen jaren plichten ingesteld om bedrijven en ondernemingen bewust te maken van hun energiegebruik én van de mogelijkheden om energie te besparen.

De energietransitie is een enorme opgave die de mensheid samen moet aangaan. Mijn bijdrage aan het geheel is het bieden van technische expertise met een pragmatische blik.

Kay Beckers Technisch Specialist Energietransitie

EED-auditplicht

De EED-auditplicht is een Europese verplichting voor ondernemingen waarbij een gedetailleerd overzicht van energiestromen binnen de onderneming en mogelijkheden tot energiebesparing worden onderzocht. Het auditrapport bevat onder andere een schematisch overzicht van alle processen, verbruiksprofielen van alle energiedragers, berekeningen van kosteneffectieve energiebesparende maatregelen, en een evaluatie van de vorige audit. Heeft u een EED-auditplicht? Dan moet u hier eens in de vier jaar over rapporteren aan de RVO.

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven of instellingen erkende maatregelen moeten toepassen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Per gebouw wordt onderzocht welke maatregelen van toepassing zijn en of deze zijn uitgevoerd. Heeft het gebouw van uw bedrijf of instelling een energiebesparingsplicht? Dan moet daar eens in de vier jaar over gerapporteerd worden aan de RVO, via de informatieplicht óf de onderzoeksplicht.
Aan welke verplichting moet mijn onderneming voldoen?
EED-auditplicht
Informatieplicht
Onderzoeksplicht

Voor bedrijven en ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.
Voor gebouwen met een energieverbruik hoger dan 50.000 kWh per jaar of 25.000 m3 per jaar.
Voor gebouwen met een energieverbruik hoger dan 10 miljoen kWh per jaar of 170.000 m3 per jaar.

Inzicht in energiehuishouding en bespaarkansen

Tijdens de energie-audit brengen onze specialisten in kaart welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor uw bedrijf of instelling door de verwachte investering, besparing en terugverdientijd te berekenen. Ook zullen onze adviseurs de benodigde onderzoeken opstellen, uitvoeren, en rapporteren aan de RVO. Als uw bedrijf of instelling aan meerdere plichten moet voldoen, kunnen deze onderzoeken worden gecombineerd. Zo wordt in één keer duidelijk hoe de energiehuishouding ervoor staat en waar bespaarkansen liggen.

Maatwerk en koppelkansen

Door de persoonlijke aanpak van onze specialisten, kunnen we maatwerk bieden aan uw bedrijf of instelling. Daarnaast zoeken we koppelkansen met verdere verduurzaming door de brede expertise op dit gebied. Zoals bijvoorbeeld onze kennis van de gebouwde omgeving en de verduurzaming van bedrijventerreinen. Meer over gebouwde omgeving
Onze experts

Daan Roebroek, Adviseur Energie & Duurzaamheid

Mens en natuur samen in harmonie, daar ga ik voor. Ik draag graag mijn steentje bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland.

Kay Beckers, Technisch Specialist Energietransitie

De energietransitie is een enorme opgave die de mensheid samen moet aangaan. Mijn bijdrage aan het geheel is het bieden van technische expertise met een pragmatische blik.

Jan Linssen, Adviseur Energie & Duurzaamheid

De energietransitie is van ons allemaal. Daarom is het belangrijk om het technische verhaal te combineren met sociale aspecten en de mogelijkheden.

Daan Roebroek

Adviseur Energie & Duurzaamheid

Kay Beckers

Technisch Specialist Energietransitie

Jan Linssen

Adviseur Energie & Duurzaamheid

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team