• Onderzoeksrapport: Stroomversnelling
 • Ontwikkeling slim laden
 • Duurzame gassen
 • Projectmanagement concept-Gedragscode Slim Netbeheer

Energie-infrastructuur

Uitdagingen door energietransitie

Het Nederlandse energienet is een van de beste en betrouwbaarste ter wereld. En toch is het niet zeker dat Nederland haar 2030 doelen met behoeve tot de energietransitie gaat halen. Hoe kan Nederland aan de energievraag van de toekomst voldoen, op een veilige en betrouwbare manier? Dat is waar ons team het verschil maakt. We ondersteunen netbeheerders en (semi)overheden met het hele proces: van visie- en strategievorming tot en met de ondersteuning in de realisatie ervan.

De energietransitie-opgave voor elektriciteits- en gasnetbeheerders is immens. Mijn doel? Mensen met kennis en ervaring verbinden, daardoor versnellen en waar mogelijk voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt.

Roel Teeuwen Business Line Manager en strategisch adviseur Energietransitie

Samenhang & integraliteit van het toekomstige energiesysteem

Het energiesysteem van de toekomst neemt toe in complexiteit. Het is een grote uitdaging om een systeem te ontwerpen waarin nog veel onzekerheden spelen. In de energietransitie spelen niet alleen technische vraagstukken een rol, maar ook vraagstukken van economische, sociaal-maatschappelijke, juridische en ecologische aard. De netbeheerders zijn hierbij de spin in het web, maar hoe zorg je ervoor dat je aangesloten blijft en hoe kun je zorgen voor een integraal energiesysteem met hoge betrouwbaarheid, leveringszekerheid en veiligheid?

Hoe Stantec helpt

De netbeheerders werken hard aan het wegwerken van de overbelasting van het net, waarvoor er enorme aanpassingen nodig zijn aan de infrastructuur. De veranderopgave is zo groot dat prioritering en programmering van het werk samen met de Rijksoverheid en andere stakeholders noodzakelijk is. Met alleen aanpassingen aan de infrastructuur gaan we het niet redden, parallel zullen er slimme oplossingen bedacht en geïmplementeerd dienen te worden bijvoorbeeld op het gebied van systeemefficiëntie en flexibiliteit.

Stantec's team van specialisten bestaat uit intrinsiek gedreven en energieke consultants die netbeheerders en (semi)overheden ondersteunen in de energietransitie. We zoeken de verbindingen op en zijn dé betrouwbare en duurzame partner die concrete resultaten levert van hoge kwaliteit.

Het teams is ervaren in het ontwikkelen van visie en strategische roadmaps tot en met ondersteuning in de realisatie ervan. We managen, versnellen en ondersteunen projectteams en denken dan ook graag mee met uw uitdaging.

Of u nu behoefte heeft aan advies op een concreet onderwerp (bijvoorbeeld hulp bij een visiedocument), een specifiek product opgeleverd wilt zien (zoals een roadmap, workshop of onderzoek) of als u tijdelijk ondersteuning nodig heeft (bijvoorbeeld door een: business consultant, projectmanager of projectsupport), Stantec heeft de ervaring en expertise in huis om uw specifieke wens te voldoen. Onze consultants denken graag met u mee.

Netcongestie

Netcongestie raakt de energietransitie op alle facetten waar verduurzaming nodig is. Bij verduurzamen wordt veel gekeken naar het reduceren van eindige, fossiele brandstoffen, waarbij elektriciteit als alternatief aangeboden wordt. Door deze toename in elektriciteit wordt het net overbelast. Stantec vertaalt de netcongestieproblematiek naar iets behapbaars. Onze adviseurs kijken naar de mogelijke impact van netcongestie op de verduurzamingsplannen van onze klanten en helpen hierbij. Lees meer

Flexibiliteit van het energiesysteem

De toename van elektrificatie, van-het-gas-af bewegingen, het gebruik van elektrisch thuisladen en decentrale (grootschalige) energieopwekking kan congestieproblemen veroorzaken. In 2025 is er een energiesysteem nodig dat piekbelasting voldoende afvlakt zodat de netten de vraag goed kunnen opvangen. Netbeheerders spelen een cruciale rol in het aanjagen en mogelijk maken van flexibiliteitsoplossingen in deze nieuwe flexibele markt. Hier helpt Stantec, door mee te denken in de ontwikkeling van flexoplossingen.

Opkomst van alternatieve energiedragers

In de energietransitie worden fossiele brandstoffen steeds meer vervangen door alternatieve duurzame energiedragers. Elektriciteit opgewekt m.b.v. zon-, wind- of waterkracht, waterstof en groen gas zijn hier voorbeelden van. Het faciliteren van voldoende opslagcapaciteit voor primaire en secundaire energiedragers bij een productieoverschot, maar ook het aanpassen van de bestaande infrastructuur voor de transport en distributie is een uitdaging waar ons team over adviseert en meedenkt. Van plannen en strategieën, tot de implementatie.

Betaalbaar energiesysteem

Alleen al de netbeheerders moeten tot 2050 voor 102 miljard euro investeren om de energietransitie en economische groei voor inwoners en bedrijven te faciliteren. De energietransitie heeft een prijskaartje maar hoe zorgen we ervoor dat de energie betaalbaar blijft voor iedereen? Mogelijk kan het introduceren van flexibele tarieven een bijdrage leveren aan de energiearmoedeproblematiek. Maar ook het continu blijven verbeteren van processen en systemen bij netbeheerders is noodzakelijk. Hier maken wij het verschil.

Informatievoorziening

Data en IT spelen een cruciale rol in de energietransitie. Door kleinschaliger en meer versnipperde opwek, elektrificatie van gebouwde omgeving, vervoer en industrie ontstaat er een nieuwe dynamiek op het electriciteitsnet. Een van de gevolgen hiervan is dat de taak van systeembeheer deels verschuift naar het distributienet. Dit vraagt om omvangrijke veranderingen in processen en systemen om nieuwe oplossingen mogelijk te maken. Het digitaliseren van het net en de ontwikkeling van operational technology is hiervoor randvoorwaardelijk.

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team