Energiescan

Een gegronde basis voor uw verduurzamings- en energiebesparingsplannen

Een energiescan is in feite een eerste analyse, waarop advies wordt gebaseerd over verduurzaming en energiebesparing. Een dergelijke scan kan op verschillende schaal- en detailniveaus worden uitgevoerd. Als het gaat om maatschappelijk vastgoed en/of utiliteit, kan het gaan om één gebouw, een groep gebouwen of bijvoorbeeld een heel bedrijventerrein. Bij woningen kan het gaan om een heel appartementencomplex of een individuele woning.

De eerste vraag bij het verduurzamen van een gebouw(en) is vaak: “Welke maatregelen zijn technisch mogelijk om te realiseren?” “Welke maatregelen zijn verstandig (economisch gezien) om uit te voeren?” Met een energiescan brengen we de technische mogelijkheden in kaart. Van alleen wettelijke verplichtingen (zoals EED, informatie- en energiebesparingsplicht) tot volledig realiseren van de ambitie van bijvoorbeeld een energieneutrale vastgoedportefeuille; wij maken de opties inzichtelijk, inclusief impact op CO2-uitstoot, investeringen, besparingen op de energierekening en de gevolgen voor uw organisatie. Dit stelt u in staat het juiste pakket aan maatregelen te selecteren en vervolgens uit te voeren.

Met onze energiescans krijgt u inzicht in de (on)mogelijkheden van de verduurzaming van gebouwen. Dit is meestal de eerste stap in het verduurzamen van een vastgoedportefeuille: inzicht krijgen in de huidige situatie, en de huidige energieprestaties van gebouwen. Wat is er al doorgevoerd aan duurzaamheidsmaatregelen, en waar ligt nog potentie? Hierin kan zowel gekeken worden naar de (minimale) wettelijke verplichtingen (EED, informatie- en energiebesparingsplicht, energielabels, et cetera), alsook naar aanvullende potentie voor verduurzaming.

Energiescans spelen ook een rol in de financierbaarheid. In Duitsland is meer financiering en subsidie voor maatregelen die vergaand besparen, oftewel die een grotere impact hebben. In Nederland is er alleen subsidie naar bespaarpotentieel per maatregel. De energiescan helpt bij het beslismoment voor de opdrachtgever. De energiescan geeft inzicht in de technische haalbaarheid van verduurzamingsmaatregelen. Gecombineerd met een businesscase (financiële haalbaarheid) adviseren wij vervolgens over het juiste pakket aan maatregelen, gebaseerd op haalbaarheid en betaalbaarheid. Dit noemen wij een routekaart voor verduurzaming.

Energiescans kunnen worden ingezet als onderdeel van andere trajecten: als onderdeel van het ontwikkelen van een routekaart. De energiescans geven inzicht in de huidige energieprestaties en potentie voor verbetering. Ook kan een gemeente besluiten om in het verduurzamen van bedrijventerreinen door middel van energiescans inzicht te geven aan ondernemers in de energieprestaties van gebouwen. Voor woningen worden energiescans uitgevoerd in projecten zoals met Stichting Dubbel Duurzaam, waarmee wij samenwerken.

Onze experts

Lidewij Kemp, Teamleider Gebouwde Omgeving

Mijn ambitie? Het zetten van concrete stappen naar de gezamenlijke stip op de horizon: duurzame waardecreatie.

Lidewij Kemp

Teamleider Gebouwde Omgeving

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team