Netcongestie

01 05

Oplossingen voor ons overbelaste netwerk

De energietransitie is in volle gang. De overgang van centrale opwekking naar decentrale opwekking en van betrouwbare, stabiele, fossiele brandstoffen naar veelal klimaatafhankelijke duurzame energiebronnen, alsook de elektrificatie van vervoer en de warmtevraag, veroorzaakt complexiteit in ons energiesysteem. Dit kan netcongestie veroorzaken: een mismatch tussen opwek en verbruik. Stantec is specialist in het vinden van oplossingen hiervoor.

De energietransitie-opgave voor elektriciteits- en gasnetbeheerders is immens. Mijn doel? Mensen met kennis en ervaring verbinden, daardoor versnellen en waar mogelijk voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt.

Roel Teeuwen Business Line Manager en strategisch adviseur Energietransitie

File op het elektriciteitsnet

Netcongestie vindt aan zowel de opwek- als afnamekant plaats. Het kan gezien worden als file op het elektriciteitsnet, er is te veel vraag naar vermogen, vergelijkbaar met te veel auto’s op de weg. De oplossing is niet altijd meer asfalt bijleggen. Het verzwaren van een net neemt namelijk veel tijd in beslag, maar dit kan opgelost worden door slimme oplossingen. Zoals een file verminderd kan worden door carpoolen, spitsstroken of thuiswerken.

De kracht van Stantec

Netcongestie reikt verder dan slechts het opwekken en leveren van stroom. Veel problemen kunnen opgelost worden door een samenwerking van experts in de netcongestie, ruimtelijke ontwikkeling, ondergrondse infrastructuur en omgevingsadvies. Stantec heeft deze diensten allemaal in huis en kan een scala aan oplossingen voordragen, gebaseerd op nationale en internationale ervaring. Wij presenteren u onze oplossingen voor netcongestie. De oplossingen zijn getoetst op haalbaarheid en toepasbaarheid. Verder zullen de kosten en baten beschreven worden samen met de mogelijkheden tot subsidie-ondersteuning. 

Professioneel netwerk
Door de inzet van het nationale en internationale netwerk van meer dan 28.000 Stantec-collega’s wereldwijd leggen we verbindingen en versnellen we de energietransitie. Relevant voor netcongestie is dat Stantec in Nederland brancheorganisatie Netbeheer Nederland en de netbeheerders ondersteunt in tal van energietransitiedossiers op diverse niveaus. We zitten veelal aan de tekentafel om netbeheerders, ministeries en toezichthouders te ondersteunen in de ontwikkeling van beleid. Zoals het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). Daarin ondersteunen we de netbeheerders om samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM), het Rijk, medeoverheden en marktpartijen te werken aan landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie. 

Netcongestie in de praktijk oplossen
Stantec’s platform duurzame opwek heeft een zonneweide ontworpen voor een gemeente in Limburg. Vanuit Enexis is aangegeven dat de aansluiting niet mogelijk was gezien netcongestieproblematiek. Met behulp van de ondersteuning in zowel gesprekken met Enexis, als oplossingsrichtingen waaronder opslag, contractvorming en flexibiliteit, is de nieuwe structuur en aansluiting door Enexis goedgekeurd. Hierbij heeft het netcongestieteam binnen Stantec een oplossing geboden, waardoor de zonneweide aangesloten kan worden.

Groene bedrijventerreinen
Stantec is ook projectleider van het project Business Centre Treeport (BCT) in Zundert, een groen bedrijventerrein waar onze kennis van ruimtelijke ontwikkeling en energiesystemen elkaar kruisen. Zo heeft BCT een natuurinclusieve inrichting met aandacht voor waterretentie. Er is ook opwek van zonne-energie en er wordt gewerkt aan een (juridische) manier om de buurtschap daar een aandeel in te laten hebben, zodat een deel van de opgewekte energie rechtstreeks ten goede komt aan omwonenden.

Monitoring
Stantec heeft ruime ervaring met monitoring in diverse vormen. Voor meerdere gemeenten en andere overheden heeft Stantec al inzichtelijke dashboards gebouwd of (uitgebreide of beknopte) rapportages geleverd. Het koppelen van datasets om nieuwe inzichten te genereren liggen daaraan ten grondslag. Recentelijk is de Klimaatmonitor van de Provincie Utrecht ontwikkeld onder leiding van Stantec. Op dit moment lopen er verschillende projecten ter ondersteuning van gemeenten in monitoringvraagstukken.

Oplossingen voor netcongestie

Als een bedrijf, gemeente of coöperatie kampt met netcongestie kan het voorkomen dat verduurzamings- of uitbreidingsplannen niet te realiseren zijn. Dit komt veelal doordat het elektriciteitsnet vol is, waardoor een grotere elektriciteitsaansluiting geen optie is. Het installeren van een warmtepomp, HVAC-units of een elektrisch wagenpark is hierdoor niet mogelijk. Stantec biedt een scala aan oplossingen om uw verduurzamings- of uitbreidingsplannen toch te realiseren. Lees meer

Achter-de-meter-oplossingen voor netcongestie

Stantec is expert op het gebied van optimalisatie achter-de-meter. Ruimte creëren op de netaansluiting zorgt ervoor dat uw bedrijf slimmer gebruikmaakt van energie en kan daardoor productieuitbereiding mogelijk maken zonder een grotere netaansluiting. Lees hier meer over in onze brochure. Lees meer

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.