• Geotechniek
 • Geohydrologie
 • Ondersteuning bij aanlevering aan de BRO

Grondwater & geotechniek

Integraal vooronderzoek

We verzorgen conditionerende onderzoeken naar bodemverontreinigingen, verhardingen, boomwortels, archeologie en verzorgen bemalingsadviezen, sonderingen en ecologisch, geotechnisch en cultuurtechnisch advies. Daarbij zijn we effectief: onze integrale projectleiders waarborgen dat alle wensen van klanten terugkomen in de rapportages. Veel disciplines hebben we zelf in huis, wat de afstemming net even makkelijker maakt. Daarnaast werken we met vaste partners en duidelijke werk- en prijsafspraken.

Alleen als we over onze eigen schaduw stappen en handelen vanuit algemeen belang zijn we succesvol.

Wouter Hoogenraad Businesslinemanager Infrastructuur

Geohydrologie

Wat zijn voor uw project de meest kritische aspecten, bijvoorbeeld als u wilt bemalen? We maken een onderbouwde technische afweging tussen bemalingswijzen, risico’s als opbarsting of het optreden van zettingen en te nemen maatregelen. We bieden concrete oplossingen om projecten beheerst uit te voeren. Een juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s, garanderen een goed besluit in het spanningsveld tussen uitvoerbaarheid (bijv. in deeltracés bemalen) en risicobeperking (zoals het aanbrengen van damwanden, interceptiebemaling).

Geotechniek

Bij projecten waar in en met grond wordt gewerkt of waar wordt gebouwd, is een goede geotechnische voorbereiding van belang om vertragingen, schades en onnodige kosten te voorkomen. We leveren advies over geotechnische vraagstukken, analyse van geotechnische risico’s en second opinions. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om gedegen te adviseren in de ontwerpfase en we worden ook graag betrokken in de bouwfase van projecten of bij problematiek in de gebruiksfase. Lees meer

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Met het in werking treden van de wet BRO is het sinds 1 januari 2018 verplicht om de gegevens van een grondwatermonitoring in opdracht van een overheid aan te leveren aan de Landelijke Voorziening BRO. Voor het aanleveren van deze gegevens heeft u naast inhoudelijke kennis van de ondergrond ook kennis van ICT nodig. Aanleveren van de gegevens kost organisaties daardoor veel tijd en levert een boel kopzorgen op. Wij kunnen het proces voor u vereenvoudigen. Lees meer

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team