• Uitbreiding warmtenet Groningen
 • WarmtenetCheck
 • Proeftuinen aardgasvrij in meerdere gemeentes
 • Online inwonersenquêtes rond Transitievisie Warmte
 • Procesbegeleiding bij warmtenet Het Groene Net

Warmte

De warmtetransitie: van visie tot wijkuitvoeringsplannen

De warmtevraag van woningen en gebouwen in Nederland is verantwoordelijk voor een groot deel van de nationale CO2-uitstoot. Maar aardgas vervangen is zo makkelijk nog niet. Hier helpt Stantec. Ons team heeft brede ervaring op het gebied van de Transitievisie Warmte en (wijk)uitvoeringsplannen. We schrijven transitie- en energievisies, en uitvoeringsplannen, samen met ambtenaren en lokale stakeholders. De warmtetransitie is in volle gang. En dat is ook wel nodig.

De warmtetransitie wordt groter dan de Deltawerken. Maar jij kunt thuis gewoon meedoen.

Michael Urlings Teamleider Warmte

(Wijk)uitvoeringsplannen

De Transitievisie Warmte is af, tijd om aan de slag te gaan! Maar hoe? De visie heeft vooral in kaart gebracht wat op verschillende plekken in de gemeente de potentie is om aardgasvrij(-ready) te worden tot en met 2030. Om dat te realiseren, moeten er keuzes gemaakt worden: waar ga je ook echt aan de slag? En op welk schaalniveau? Wij helpen gemeenten om deze keuzes te maken, de integraliteit te bewaren, haalbaarheidsstudies uit te voeren en businesscases op te stellen.

Warmteprogramma onder de Omgevingswet

Het warmtebeleid is vanaf 2024 verankerd als programma onder de Omgevingswet. Het thema 'warmte' komt op hoofdlijnen voor in de gemeentelijke Omgevingsvisie, en het beleid wordt in detail vastgelegd in het Warmteprogramma. Dat is grotendeels hetzelfde als de Transitievisie Warmte, maar deze voldoet in de meeste gevallen nog niet aan de gestelde eisen voor een Omgevingswetprogramma. Wij helpen gemeenten bij het omzetten naar of opstellen van een Warmteprogramma, dat vereist is om gebruik te maken van de bevoegdheden uit de WCW en WGIW.

Hoe Stantec helpt

We brengen ambtenaren, bestuurders en lokale betrokkenen op een hoger kennisniveau. We adviseren over de voorbeeldfunctie die gemeentelijk vastgoed kan hebben en staan gemeenten bij om schaarse kennis en capaciteit effectief in te zetten.

We faciliteren communicatie- en participatietrajecten van informatieavonden tot omvangrijke enquêtes en van planvorming tot bewustwording middels serious gaming voor jong en oud. Ook helpen we met het aanvragen van subsidies en financieringen, voor gemeente en voor woning- en gebouweigenaren: denk aan de warmtevouchers, ELENA, SAH, SEEH, RRE, RREW, ISDE, SDE++ en meer.

Subsidies & financiering

Woningen en gebouwen verduurzamen kost geld – serieus geld. Maar het zorgt er wel voor dat de bewoners en gebruikers minder kwetsbaar zijn voor energieprijsstijgingen. Ook biedt een goed geïsoleerde woning meer mogelijkheden om efficiënt te verwarmen. In ieder initiatief en project kijken we goed naar de financiering van de benodigde maatregelen om het rendement beter te maken.

We zoeken telkens naar de beste optie voor alle gebouweigenaren. Zo hebben we ervaring met objectgebonden financiering en het verstrekken van leningen, subsidies en garantstellingen door de gemeente om gebouwen te verduurzamen. We zien dat als we de zorgen over financiering wegnemen, er meer en veel eerder draagvlak ontstaat voor duurzame interventies in onze woonomgeving.

Stantec ondersteunt bij het bedenken en organiseren van slimme financieringsoplossingen en het aanvragen van subsidies.

Datagedreven inzichten

De warmtetransitie is een complex vraagstuk met zowel technisch-economische als sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Waar, hoe en wanneer begin je als gemeente met alternatieve warmtevoorzieningen? En hoe motiveer je woning en gebouweigenaren? Hiervoor is het belangrijk om een gegronde analyse als uitgangspunt te hebben. Een dergelijke analyse vereist niet alleen correcte data, maar ook een inzichtelijke interpretatie. Het zou handig zijn om dit allemaal in een doordacht en professioneel model te kunnen combineren, toch?

Ons unieke model toetst elke woning en elk gebouw op technische en demografische gegevens, waardoor we samen met de gemeente en lokale en regionale betrokkenen zoals woningcorporaties kansrijke clusters van woningen en gebouwenontdekken. Door andere prioriteiten te stellen, lichten er nieuwe — wellicht verrassende — kansen en mogelijkheden op. We nemen de Startanalyse van het Expertise Centrum Warmte (ECW) als basis, maar verrijken dit instrument met waardevolle lokale data. Zo kunnen we op pandniveau een inschatting maken van de meest kansrijke alternatieven voor aardgas, die niet gebonden zijn aan de arbitraire CBS-buurtgrenzen.

Subsidies warmtenetten

Het realiseren van een warmtenet, inclusief het koppelen van bronnen, bouwen van een warmtecentrale, aanleggen van een transport- en distributienetwerk en aanpassen van panden vergt een grote investering over vele jaren. Door de gestegen gasprijs zijn kosteninschattingen niet meer gericht op het beperken en oplossen van de onrendabele top, maar op een businesscase die concrete scenario’s afweegt. Ons team helpt in dit gehele proces. Van begin tot eind.

Alle informatie voor een warmtenet businesscase

Gemeentes spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. En iedere situatie en gemeente is anders. Stantec’s WarmtenetCheck helpt gemeentes daarbij. In het overzichtelijke dashboard worden uitgebreid onderzoek naar de omgeving en warmtebronnen in de regio gecombineerd met diepgaande analyse van kosten en benodigde financiering. Een échte businesscase voor een warmtenet. Lees meer

Transitietool Aardgasvrij

Waar, hoe en wanneer begin je als gemeente met alternatieve warmtevoorzieningen? Hiervoor is het belangrijk om een gegronde analyse als uitgangspunt te hebben. Een dergelijke analyse vereist niet alleen correcte data, maar ook een inzichtelijke interpretatie. Ons unieke model toetst elke woning en elk gebouw op technische en demografische gegevens, waardoor we samen met de gemeente en lokale en regionale betrokkenen zoals woningcorporaties kansrijke clusters van woningen en gebouwen ontdekken.

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team