Steun bij de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht

Besparen op energiebesparing

Om de klimaatdoelstellingen dichterbij te brengen en met name in het bedrijfsleven het verschil te maken, besloot het Ministerie van Economische Zaken om gemeenten en omgevingsdiensten een helpende hand te bieden bij het helpen van bedrijven bij het naleven van de energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer.

Stantec is één van de externe, specialistische bedrijven die van Rijkswaterstaat de Basiserkenning InfoMil (BeInfo) heeft gekregen in het kader van de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht.

Hiermee hoort Stantec bij een selecte reeks bedrijven die het bevoegd gezag, de omgevingsdienst en regionale uitvoeringsdienst kunnen ondersteunen bij de uitvoering van (extra) toezicht op energie.

Waar kan Stantec helpen?

Het uitvoeren van controles alleen, zal nooit een echte energiebesparing teweegbrengen. In de huidige toezichtsvorm worden vaak grote aantallen bedrijven bezocht. In de praktijk zitten hier vaak bedrijven tussen die geen, of maar een beperkt besparingspotentieel hebben. Maar stel nu dat toezicht zo wordt ingericht dat een zo groot mogelijke besparing wordt gerealiseerd?

Stantec heeft jarenlange ervaring met energietoezicht. Voor verschillende klanten. Naast ruime ervaring met toezicht, zijn onze medewerkers specifiek getraind over energiebesparing. We hebben geleerd dat het toezicht op energie gerichter kan door aan de voorkant meer aandacht te besteden aan de bedrijvenlijst. Bij het opstellen van die lijst worden vaak meerdere bedrijven geselecteerd waarbij het besparingspotentieel nihil en soms zelfs niet van toepassing is.

De ondersteuningsregeling van Rijkswaterstaat geeft de ruimte en tijd om hier aandacht aan te besteden.

Stantec helpt bij het opstellen van het plan van aanpak om te komen tot het beste resultaat: verlaging van het energieverbruik in de regio. Als extra resultaat vormen we een beeld van de besparing op basis van de uitgevoerde maatregelen als gevolg van energiecontroles.

Zo haalt u uw doelstellingen en kunt u uw opdrachtgever een beeld geven van het daadwerkelijk behaalde resultaat. 

Onze experts

Jeroen van Drunen, Businessdevelopmentmanager

De oplossing voor een probleem begint bij het durven vragen wat de vraag is áchter de gestelde vraag.

,

Jeroen van Drunen

Businessdevelopmentmanager

 

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team