Hulp bij het bepalen van stikstofdepositie

Omgaan met stikstof is complex

Helaas is er niet één simpele oplossing voor. We willen graag snel verder, maar wat we doen moet wel juridisch houdbaar en technisch uitvoerbaar zijn. Toch zijn er meerdere mogelijkheden te verzinnen waarmee een project toch uitvoerbaar kan zijn. 

Stantec verzorgt stikstofberekeningen voor bestaande situaties en nieuwbouwprojecten in heel Nederland. Onze adviseurs kunnen helpen bij het maken van keuzes rond projectontwikkeling of bedrijfsprocessen om voor bouw- of industrieprojecten de depositie in beeld te brengen. Naast ruime ervaring in het verzorgen van AERIUS-berekeningen, levert Stantec de begeleidende rapporten die het eenvoudiger maken om tot een goede beslissing te komen - voor zowel de uitvoering van een project, als bij de verantwoording richting het bevoegd gezag. 

Ervaring met verschillende opdrachtgevers leert dat het wel degelijk mogelijk is om tot vergunbare projecten en aanvragen te komen. Door goed te kijken naar de mogelijkheden, bestaande rechten en alternatieven, hebben we onder meer voor een gemeente de stikstofbelasting van de aanleg voor een nieuw rioolsysteem berekend en hebben we een waterschap ondersteund bij het verkrijgen van een vergunning voor de stikstofimpact van een aantal wijzigingen aan een grote rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook is aangetoond dat er geen vergunning nodig is voor het bouwen van appartementencomplexen en woningen in verschillende gemeenten.

Stikstof, hoe zit het ook alweer?

In de Wet natuurbescherming staat dat nieuwe activiteiten of uitbreidingen van bestaande activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. Activiteiten (bijvoorbeeld stookinstallaties of bouwmachines) kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden. Sommige beschermde plantensoorten groeien namelijk alleen goed in voedselarme (stikstofarme) omstandigheden. Stikstof zorgt voor voedselrijkere grond, waardoor deze beschermde soorten kunnen verdwijnen en ook de diversiteit van plantensoorten in het algemeen achteruitgaat. Bovendien kunnen stikstof minnende planten zoals brandnetels, bramen of zevenblad de gevoelige soorten overwoekeren.

Daarom zijn maatregelen nodig die zorgen voor een daling van de stikstofneerslag. Tegelijkertijd moet er ook ruimte blijven voor ontwikkelingen.

Wat is er nu aan de hand?
Tot 29 mei 2019 was de toestemming voor stikstofproducerende activiteiten gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof of PAS. Het doel van het PAS was ruimte bieden aan economische ontwikkelingen. Dit was mogelijk, omdat met het PAS de neerslag van stikstof daalde door bestaand beleid en extra (beheer)maatregelen in de toekomst. Zo kwam er theoretisch minder stikstofdruk op Natura 2000-gebieden. Ook werden er in de Natura 2000-gebieden PAS-herstelmaatregelen genomen om natuur te behouden en te versterken.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. Hierdoor is de vergunningverlening stil komen te liggen en zijn tal van aanvragen vernietigd. Dit heeft veel ontwikkelingen in met name de bouw stilgelegd.

Onze experts

Pieter Aarsen, Projectmanager

Wet- en regelgeving zijn niet bedoeld om het ondernemen onmogelijk te maken. Samen zoeken naar de ruimte zonder de leefomgeving tekort te doen, is mijn uitdaging.

Pieter  Aarsen

Projectmanager

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team