BRK-i, integrale toets voor de ondergrond

Waar gegraven wordt, is informatie uit verschillende bronnen nodig; over bodemkwaliteit en de aanwezigheid van obstakels. Een tijdrovende klus. In Stantec’s integrale Bodemrisicokaart, ofwel de BRK-i, is een schat aan informatie over de ondergrond zichtbaar, die zeer waardevol is in de voorbereiding op en begeleiding van uw graafwerkzaamheden. Onmisbaar bij calamiteiten en ideaal in het voorwerk van de aanleg van kabels en leidingen of bij de planvorming van infrastructurele- of bouwprojecten.

Ruimtelijke gegevens behoren ruimtelijk inzichtelijk te zijn, overal ter wereld toegankelijk en voor iedereen uitwisselbaar.

Christiaan Jolly Geospatial Consultant
Informatie op maat. Voor ieder project waar gegraven wordt.
Korte K&L-tracés
Lange K&L-tracés
Ongepland graafwerk
Grootschalige projecten

Waarom bij verschillende loketten informatie opvragen terwijl alles in één systeem voorhanden is? Met de BRK-i heeft u met enkele muisklikken in meer dan 65% van de gevallen direct alle informatie.
Welke kosten en vertraging kunt u verwachten? Op welke delen van het tracé kunt u direct starten? De BRK-i biedt u alle informatie die u nodig heeft om uw project goed voor te kunnen bereiden.
Bij storingen is snelheid belangrijk. Het liefst wilt u direct graven om de kabels of leidingen te repareren. Onze app geeft u een inschatting van de veiligheidsrisico’s ter plaatse van de ontgraving.
De BRK-i is erg waardevol voor de verkenning van grote en kleine projecten. Een omgevingsmanager kan hiermee eenvoudig in een vroeg stadium de bandbreedte van een risico-inschatting flink verkleinen.

Nieuws

Het hoe en waarom

Bij het graven in de bodem kunt u allerlei obstakels tegenkomen, zoals verontreinigde grond, boomwortels, een hoge grondwaterstand, ontplofbare oorlogsresten of archeologisch waardevolle objecten. Wet- en regelgeving verplicht u tot het doen van onderzoek en het nemen van (soms verregaande) maatregelen. Met hoge onderzoekskosten en lange planningen tot gevolg.

Ruim tien jaar geleden besloten we dat dit radicaal anders moest, en kon. Waarom iedere keer weer een uitgebreid bodemkwaliteitsonderzoek terwijl er al zoveel bekend is over de milieuhygiënische toestand van de bodem? Sinds die tijd verzamelen we alle relevante bodemgegevens en stellen we die voor u beschikbaar op een gebruiksvriendelijk platform: de BRK-i. In veel gevallen is onderzoek in het veld niet meer nodig. Met enkele muisklikken weet u als werkvoorbereider of storingsmonteur waar u aan toe bent.

Hoe maken we de kaart?
‘De kaart’ bestaat uit 6 modules. De BRK-i interpreteert alle beschikbare gegevens per laag. Per datatype gebeurt dit op verschillende manieren. Zo worden de chemische analyseresultaten met een algoritme omgezet naar de veiligheidsklasse volgens de CROW400. En van meer dan honderd miljoen bomen wordt de omvang van het wortelstelsel inzichtelijk gemaakt op basis van expert judgement. Wilt u van alle modules weten hoe de BRK-i tot stand komt en welke informatie wij gebruiken? Klik dan hier voor een overzicht van de opbouw. 

Heldere rapportage
Als storingsmonteur krijgt u via een mobiele applicatie een stoplicht te zien, met informatie over kledingvoorschriften en te nemen maatregelen, zodat u direct aan de slag kunt.

Als werkvoorbereider heeft u inzicht in alle onderliggende kaartlagen krijgt u advies over de aanpak en benodigde maatregelen.
Alle adviezen zijn voorzien van een heldere en beknopte rapportage met een duidelijke verwijzing naar de gebruikte informatie. U kunt uw maatregelen daarmee altijd verantwoorden naar het bevoegd gezag.

Stantec.io, waar creativiteit, technologie en expertise samenkomen

De Bodemrisicokaart maakt onderdeel uit van Stantec's bijzondere set van hoogstaande technische oplossingen, ontworpen door onze experts en onze digitale specialisten, in samenwerking met klanten over de hele wereld. Lees meer

Stantec.io Podcast

Beluister de Engelstalige podcast van Stantec.io met gastheer van Dave Roberts en experts Arthur Coevert en Christiaan Jolly. In deze aflevering vertellen ze over hoe de Bodemrisicokaart wordt gebruikt om direct inzicht te verschaffen in de bodemkwaliteit. Lees meer

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.