Bodemrisicokaart

 • BAM kiest voor de Bodemrisicokaart

  Raamovereenkomst voor ondersteuning bij voorbereidingen op graafwerkzaamheden.

  Lees meer
 • Archeologie en explosieven in de kaart

  Nu ook informatie over de archeologische onderzoeksplicht en aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven.

  Lees meer
 • Gegevens Bodemrisicokaart direct beschikbaar in Cocon

  Koppeling met de GIS-applicatie van Speer IT waarmee de glasvezelbranche al 18 jaar haar netwerken ontwerpt en beheert.

  Lees meer

Bodemrisicokaart, platform voor graafactiviteiten

In de voorbereiding van graafwerk is uiteenlopende informatie nodig; vaak uit veel verschillende openbare bronnen. De Bodemrisicokaart geeft direct, in heel Nederland een inschatting van het risico op bodemverontreiniging en explosieven (NGE) en toont archeologie beperkingen. Bij kortcyclische onderhouds-, installatie- en storingswerkzaamheden heeft u simpelweg geen tijd voor vooronderzoek. U moet het doen met de beschikbare openbare informatie. U vindt deze in onze mobiele Bodemrisicokaart App. Ook in de voorbereiding van grootschaliger graafwerkzaamheden is de Bodemrisicokaart inzetbaar voor een risicoanalyse. Zo voorkomt u het tijdverlies van het raadplegen en interpreteren van talloze informatiebronnen.

De Bodemrisicokaart van Stantec

Alle openbaar beschikbare en onze eigen bodemkwaliteitgegevens leveren overal in Nederland een duidelijk advies voor veiligheidsmaatregelen. Advies waarmee u verder kunt.

Niet-gesprongen Explosieven (NGE) zichtbaar in de kaart

Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen de veiligheid bij graafwerk ernstig in gevaar brengen. Het is dan ook wettelijk verplicht om de risico’s daarvan altijd vooraf inzichtelijk te hebben. T&A Survey heeft nationale en internationale historische informatiebronnen in de Bodemrisicokaart verwerkt. U kunt direct zien of sprake is van een verhoogd risico en daarmee samenhangende onderzoeksverplichtingen (WSCS OCE).

Nieuws & artikelen


Meer nieuwsberichten

Archeologische belemmeringen

De Bodemrisicokaart toont ook eisen, beperkingen en vrijstellingsregels rondom archeologische en cultuurhistorische verwachtingen. Archeologisch advies- en onderzoeksbureau RAAP heeft de inhoud van alle bestemmingsplannen vertaald in direct inzicht in de regels die voor een bepaald gebied gelden. Raadpleging bij aanvang van projecten voorkomt later hoge kosten en vertraging in de uitvoering.

Gegevens Bodemrisicokaart nu direct beschikbaar in Cocon

Speer IT en Stantec hebben het mogelijk gemaakt voor gebruikers van Cocon, een GIS-applicatie voor het ontwerpen en beheren van glasvezelnetwerken, om de informatie uit de Bodemrisicokaart direct te gebruiken.

Direct inzicht in de kwaliteit van de ondergrond. Overal in Nederland.
1
Duidelijk beeld
90%
Tijdsreductie bij het uitvoeren van quickscans
1
Abonnement op maat, voor al uw medewerkers
4
Mogelijke kwalificaties van alle locaties in Nederland

Tientallen adviseurs voegen dagelijks informatie toe en werken aan een compleet inzicht in de bodem.
Sinds de introductie in 2016 hebben honderden gebruikers de Bodemrisicokaart al ruim 100.000 keer geraadpleegd.
Een speciale oplossing voor iedereen, van de buitendienst, tot de projectvoorbereider, tot de Veiligheidskundige van een aannemer.
Groen, Oranje, Rood, en soms Blauw geven aan of maatregelen noodzakelijk zijn. Of er eventueel onderzoek nodig is. Meteen.

Het hoe en waarom

Waarom is vooraf informatie over de bodemkwaliteit noodzakelijk?
Als werkgever en opdrachtgever bij graafwerkzaamheden bent u verantwoordelijk (Arbowet) voor de veiligheid op een werk. Deze verantwoordelijkheid houdt onder andere in dat, voorafgaand aan graafwerkzaamheden, in redelijkheid onderzoek moet worden gedaan naar de bodemkwaliteit. Medewerkers in de buitenploeg dienen zichzelf te kunnen beschermen tegen verontreinigingen. Daarnaast stellen relevante milieuvoorschriften (Wet bodembescherming) dat u niet zonder toestemming mag graven in sterk verontreinigde grond.

Hoe komt de interpretatie tot stand?
De BRK interpreteert de beschikbare gegevens per laag naar (vermoedelijke) veiligheidsklasse. Per datatype gebeurt dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld: aanwezige analyseresultaten worden conform de berekening van de CROW400 omgezet naar veiligheidsklasse. Daar waar geen analyseresultaten bekend zijn, kan het zijn dat wij een inschatting maken op basis van de conclusies van een rapport. Bijvoorbeeld: bovengrond is voldoende onderzocht, voldoet aan AW-wonen, wat impliceert dat de grond licht verontreinigd is. De vijf lagen worden vervolgens over elkaar heen gelegd en de eindconclusie is “worst-case”. Dit wil zeggen dat de zwaarste veiligheidsklasse preveleert.

Verschillende kaarten voor verschillende gebruikers
De mensen in de buitendienst hebben een andere informatiebehoefte dan de projectvoorbereider, laat staan de Veiligheidskundige van een aannemer. Om deze reden zijn er drie kaarten ontwikkeld:

 • In het veld krijgen gebruikers via een mobiele applicatie een stoplicht te zien, met informatie over kledingvoorschriften en te nemen maatregelen
 • In de voorbereiding krijgen de gebruikers in alle onderliggende kaartlagen en advies over de aanpak en benodigde maatregelen
 • Voor de verantwoording krijgen gebruikers alle informatie over de gevallen waarop de conclusie is gebaseerd en de exacte risico’s

Een dag in het leven van Baukje Nauta en Lianne Verweij

Bodemconsultants Lianne en Baukje werken dagelijks met de Bodemriscokaart. Benieuwd wat zij zoal meemaken binnen en buiten kantoortijd bij Stantec? Kijk mee!

Onze experts

Arthur Coevert, Accountmanager Utilities

Hoe ik mijn klanten help? Door moderne technieken te gebruiken, kosten te verminderen en duurzame relaties op te bouwen.
Arthur Coevert Accountmanager Utilities Lees meer

Rik de Visser, Businesslinemanager Infrastructuur

Het vinden van nieuwe oplossingen voor veelal oude en hardnekkige uitdagingen in een traditioneel, technisch vakgebied is wat mij dagelijks motiveert.
Rik de Visser Businesslinemanager Infrastructuur Lees meer

Nathan van der Dussen, Accountmanager, Consultant Infrastructuur

Mijn missie: bewustwording creëren in onze gemeenschappen door milieuproblemen als maatschappelijke problemen te beschouwen.
Nathan van der Dussen Accountmanager, Consultant Infrastructuur Lees meer

Christiaan Jolly, Geospatial Consultant

Ruimtelijke gegevens behoren ruimtelijk inzichtelijk te zijn, overal ter wereld toegankelijk en voor iedereen uitwisselbaar.
Christiaan Jolly Geospatial Consultant Lees meer
 • Arthur Coevert

  Accountmanager Utilities

 • Rik de Visser

  Businesslinemanager Infrastructuur

 • Nathan van der Dussen

  Accountmanager, Consultant Infrastructuur

 • Christiaan Jolly

  Geospatial Consultant

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team