Verontreinigingen met PFAS

Verontreinigingen met PFAS (PFOS en PFOA)

Wat moet er gebeuren als na onderzoek een verontreiniging met de stoffen PFAS, PFOS en PFOA wordt aangetoond in de bodem? Kan een partij met grond die verontreinigd is met PFAS worden hergebruikt? Wat zijn de risico’s voor mens, ecologie, grondwater of drinkwater? Wat zijn de gevolgen voor mijn project? Allemaal vragen waar we onze opdrachtgevers bij ondersteunen.

Wat zijn PFAS eigenlijk?

PFAS is de groepsnaam voor poly- en perfluoralkylstoffen, waar onder meer perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) toe behoren. De stoffen hebben een sterke en stabiele water-, vuil- of stofafstotende werking, wat hen zeer bruikbaar maakt in zowel industriële als consumentenproducten. En dat is sinds de jaren ’60 op grote schaal in tal van producten gedaan. Van water- en vuilafstotende schoenen, pannen met antiaanbaklaag en brandvertragend blusschuim, tot bankstellen, cosmetica, coatings voor papier en textiel, en zelfs gebitsreiniging.

Die unieke eigenschappen van de PFAS hebben ook een keerzijde, ze zijn namelijk persistent, bio-accumulatief en toxisch. Op verschillende manieren komen ze in het milieu terecht; via de atmosfeer door productie of afvalverbranding, bij het lozen van afvalwater of als bluswater in de bodem infiltreert na het blussen van een brand. De stoffen zijn zeer persistent, blijven voor duizenden jaren bestaan en dankzij epidemiologisch onderzoek weten we nu dat er verbanden zijn tussen PFAS en kankerontwikkeling, groeiverstoring en immuunsysteemafwijkingen.

Vanwege hun persistentie en de potentiële gezondheidsrisico's voor mens en milieu, is het gebruik van de meeste PFAS inmiddels verboden in een groot deel van de wereld. In Nederland mag PFOS - vooral bekend van de toepassing in brandblusschuim - sinds 2011 niet meer worden gebruikt. En PFOA is sinds 2012 verboden om als hulpstof te gebruiken in de productie van Teflon voor bijvoorbeeld antiaanbaklagen.

Waarom juist nu?

In juli 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Per direct worden partijen geacht conform dit tijdelijk handelingskader te handelen. Dit heeft grote gevolgen voor hergebruik en reiniging van grond en kan zonder de juiste begeleiding leiden tot stagnatie van uw project.

Jarenlange ervaring met PFAS

Bij Stantec komen we geregeld in aanraking met deze stoffen. We zijn al vele jaren betrokken bij bodemonderzoek, risicobeoordeling, grondwater- en stoftransportmodellering, begeleiding van bodemsanering en beheersing van verontreinigingen waarbij PFAS in sommige gevallen een belangrijke rol spelen.

Ons team van experts heeft regelmatig contact met gemeenten, omgevingsdiensten en provincies rond de ontwikkelingen in beleid en regelgeving op het gebied van PFAS. We maken daarbij gebruik van de expertise van onze internationale collega’s. In met name de Verenigde Staten, Canada en Australië heeft de organisatie veel ervaring met PFAS. Ervaring, die we hier inzetten om onze opdrachtgevers te bedienen met de nieuwste inzichten op dit gebied. Heeft u een vraag waar u mee zit? Neem contact op met een van onze specialisten. 

Onze experts

Peter Bloot, Consultant Bodem

Het mooie aan mijn vak? Dat geen enkel probleem ooit hetzelfde is, en de oplossing dus ook niet. Advisering is altijd maatwerk.

Peter Bloot

Consultant Bodem

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team