• Windenergie Gemeente Echt-Susteren
 • Beleidsmedewerker duurzaamheid gemeente Nuenen
 • Beoordeling aanvragen zonnevelden gemeente Laarbeek

Duurzame opwek

Elektriciteit duurzaam opwekken

Nederland schakelt over op hernieuwbare elektriciteit veelal afkomstig van zonne- en windenergie. Op deze manier voldoen we aan onze klimaatdoelstellingen, verminderen we onze energie-afhankelijkheid en zorgen we voor een robuust energiesysteem voor de toekomst. Het veranderend energiesysteem komt met een aantal complexe vraagstukken rondom de opwek van zonne- en windenergie. Ons team biedt ondersteuning over het gehele traject voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie.

Verwonder, waardeer en houd van al het leven.

Anne Tom Pathuis Teamleider Duurzame Opwek

Quickscan Zon

Is het haalbaar om een parkeerplaats te overkappen met zonnepanelen? Of een stuk braakliggend-terrein? Of een groot dakoppervlak? De crux van deze vragen is het woord 'haalbaar'. Om dit exact te bepalen moeten er soms uitgebreide, dure onderzoeken worden uitgevoerd. Onze Quickscan Zon geeft dat antwoord op een kosteneffectieve manier. U krijgt snel een gedegen advies van de haalbaarheid van een potentiële locatie voor een zonne-energieproject. Lees meer

Hoe Stantec helpt

Regionaal en lokaal staan gemeenten aan de lat om de energietransitie vorm te geven. Voor duurzame opwek gebeurt dit regionaal via de Regionale Energiestrategie (RES) en lokaal met visie, beleid en projecten. De uitvoering van de RES stelt gemeenten voor keuzes die op de lange termijn veel invloed hebben. Gemeenten worden geconfronteerd met een groot aantal vragen zoals:

 • Hoe sluiten plannen vanuit de RES aan bij bestaand gemeentelijk beleid?
 • Op welke manier worden inwoners en belangenorganisaties betrokken in de uitvoering zodat zij kunnen meeprofiteren?
 • Hoe kunnen de lusten en de lasten lokaal worden verdeeld?
 • Zijn er mogelijkheden om als gemeente zelf de rol van ontwikkelaar en investeerder in te vullen?
 • Hoe zorg je ervoor dat de landschappelijke waarden behouden blijven?
 • Op welke manier wordt de invulling van duurzame elektriciteit en warmte op elkaar afgestemd?
 • Welke keuzes maken we nu en ook voor de lange termijn op ruimtelijk gebied?
 • Hoe houden we vanuit de gemeente regie op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven?

De complexiteit van deze vraagstukken vraagt kennis en ervaring van onder meer juridische, technische, maatschappelijke, economische en landschappelijke aspecten van zonne- en windenergie. De energietransitie biedt kansen en uitdagingen voor de overheid, het bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke organisaties. Om uitdagingen het hoofd te bieden en kansen te verzilveren wegen wij samen met alle belanghebbenden zorgvuldig de voor- en nadelen af.

Stantec biedt in deze context een integrale, multidisciplinaire benadering. We bekijken het vraagstuk vanuit een bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke en technisch-economische bril. We weten uit ervaring dat een holistische werkwijze leidt tot een optimaal resultaat. 

Beleid zonne- en windenergie

Een gemeentelijk beleid voor de opwek van zonne- en windenergie geeft duidelijkheid en zekerheid over waar, wanneer en onder welke voorwaarden zonne- en windenergie een plek krijgen binnen de gemeente. Het beleid voor zonne- en windenergie, ook wel een uitnodigingskader genoemd, omvat de zoekgebieden en de voorwaarden of uitgangspunten waarbinnen deze ontwikkeld mogen worden. Ons team ondersteunt bij het uitvoeren van een ruimtelijke analyse, het doorlopen van een participatietraject en het opstellen van het beleid.

Masterclass zonne- en windenergie

Kennis is er om te delen. Dit doen we dan ook graag. Eén van de manieren waarop we dit doen is met onze masterclass zonne- en windenergie. In de basis geeft de masterclass op een interactieve toegankelijke manier een inleiding in zonne- en windenergie als oplossingen voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Daarmee is het een uitermate geschikte manier van kennisoverdracht en bewustwording voor groepen die nog niet eerder met dit onderwerp in aanraking zijn gekomen.

Natuurinclusieve zonneweide

Wilt u op een locatie zonne-energie samenbrengen met natuur en/of recreatie? Wilt u weten wat de meest gepaste invulling van een dergelijke businesscase is en of deze haalbaar is? Wij ondersteunen u graag bij het ontwikkelen van uw project op een manier dat dit financieel haalbaar is, maar rendement ook wordt uitgedrukt in profijt voor de natuur en de omgeving. We brengen de nodige expertise in het project en ontwerpen een passend ontwikkel- en participatietraject.

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team