Skip to main content
Start of main content

Verdiepingscursus Bodem en de Omgevingswet

Duik de diepte in van de praktijk van de Omgevingswet

  • €295

    per persoon, incl. lesmateriaal & lunch

  • Utrecht

    Utrecht

De actuele stand van zaken, de Aanvullingswet en het aanvullingsbesluit

Met de Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem wordt de wet- en regelgeving op het gebied van bodem in lijn gebracht met de Omgevingswet en de AMvB's. Het doel van de Omgevingswet is de regels voor de inrichting van de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en samenvoegen. Tegelijkertijd moet de nieuwe wet meer ruimte bieden voor initiatieven en lokaal maatwerk. Voor bodem gaat een duaal stelsel ontstaan waarbij "oude en beschikte" gevallen (waarbij spoedige sanering vereist is) onder het overgangsrecht gaan vallen en gevallen van bodemverontreiniging waarvoor geen tijdstip voor sanering is vastgesteld, onder de Omgevingswet gaan vallen. Ook komen er voor bodem nieuwe beleidsinstrumenten en worden onder de Omgevingswet gemeenten bevoegd gezag.

De verdiepingscursus is gebaseerd op de actuele stand van zaken (consultatieversie van het Aanvullingsbesluit april 2018). De Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit worden behandeld op een manier die u niet alleen kennis van de nieuwe wetgeving bijbrengt, maar ook bewust maakt van de veranderingen, kansen en consequenties (o.a. voor toezicht en handhaving).  

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor managers, adviseurs, vergunningverleners en toezichthouders Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit van provincies, omgevingsdiensten, en gemeenten.

Doel
Na het volgen van deze cursus bent u:
- bekend met de betekenis van de doelen en de ontwerpprincipes van de Omgevingswet voor bodem;
- bekend met de opzet en inhoud van de Aanvullingswet en het Aanvullingenbesluit;
- in staat om u een beeld te vormen van de betekenis van de wijzigingen voor bodem voor de eigen organisatie en de eigen werkzaamheden.

Download de brochure voor meer informatie en een overzicht van het programma.

In een oogopslag

Doelgroep
Managers, adviseurs, vergunningverleners en toezichthouders Wbb en Bbk
Contact
Mail ons
Download brochure
Klik hier
Docent

Peter van Mullekom, Senior Consultant Bodem

Ook zo benieuwd naar de gevolgen van de Omgevingswet? Ik neem u graag mee de diepte in.
Peter van Mullekom Senior Consultant Bodem Lees meer

Peter van Mullekom

Senior Consultant Bodem

End of main content
To top
Run Modes: s7connect,crx3,nosamplecontent,publish,crx3tar
Build Version: 2.5.0.8
Build Date: 2022-44-28 08:44:26