Alle informatie voor een warmtenet businesscase

Met het realiseren van lokale warmtenetten spelen gemeentes een belangrijke rol in de warmtetransitie. Iedere situatie en gemeente is anders. En dat maakt het een complexe opgave. Stantec’s WarmtenetCheck helpt gemeentes daarbij. Het overzichtelijke dashboard geeft de kosten en opbrengsten weer van een warmtenet. Van zowel de realisatie als het gebruik. Zie in één oogopslag of een warmtenet haalbaar en rendabel is.

De warmtetransitie is een dure opgave. Met onze businesscases maken we dat inzichtelijk én werken we naar een betaalbare transitie.

Richard van der Beek Senior Adviseur Energietransitie & Duurzaamheid

WarmtenetCheck

Een combinatie van uitgebreid onderzoek naar de omgeving en warmtebronnen in de regio met diepgaande analyse van kosten en benodigde financiering. Een échte businesscase voor een warmtenet.

Omgevingsanalyse & onderzoek naar warmtebronnen

De WarmtenetCheck start met een uitgebreide analyse van de omgeving: specifiek de panden en gebouwen in dat gebied. We gebruiken hiervoor onder meer de BAG-gegevens, energielabels, en informatie over de warmtevraag. Dit combineren we met een uitgebreide studie naar mogelijke warmtebronnen die beschikbaar zijn in de regio, zoals geothermie, aquathermie, maar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld industrie of andere bronnen van restwarmte.

De businesscase van een warmtenet

De informatie over welke woonwijk, of welk deel ervan, het beste geschikt is voor een warmtenet brengen we in kaart in een GIS-applicatie. Hiervoor gebruiken we de unieke gegevens uit onze Bodemrisicokaart en de techniek van de oplossing Ruimte in de Ondergrond om de meest optimale tracés door te rekenen. Vervolgens koppelen we alle informatie aan kosten en benodigde financiering. Deze grote hoeveelheid data analyseren we, op basis van een aantal scenario’s die we bepalen in overleg met de gemeente, om de businesscase op te stellen. Meer: Ruimte in de Ondergrond

Dashboard: inzicht in alle scenario’s

Het dashboard laat de resultaten van de analyses en onderzoeken zien. Duidelijke inzicht in de mogelijkheden, kosten en de implementatie. De WarmtenetCheck is maatwerk, elke gemeente is ten slotte anders. Met het dashboard leveren we alle informatie voor de businesscase voor een warmtenet, met duidelijke conclusies over de scenario’s die spelen in de gemeente. Informatie die nodig is voor het maken van gedegen keuzes.
Gegevens op maat. Bruikbaar tijdens meerdere fases van een project.
Startfase
Ontwerpfase
Als second opinion
Bij de realisatie

In de startfase van een project kan de WarmtenetCheck ingezet worden om een grove schatting te maken. Als eerste indruk de projectkosten en -opbrengsten.
In de ontwerpfase is de WarmtenetCheck bruikbaar om de financiering mogelijk te maken, aan de hand van een schets of voorlopig ontwerp.
De WarmtenetCheck kan ook worden benut om de haalbaarheid van een project te laten toetsen door Stantec als tweede partij.
Met gegevens uit Stantec's Bodemrisicokaart en onze oplossing Ruimte in de Ondergrond, leveren we alle informatie die nodig is bij de voorbereiding op de uitvoering.

Stantec.io, waar creativiteit, technologie en expertise samenkomen

WarmtenetCheck maakt onderdeel uit van Stantec's bijzondere set van hoogstaande technische oplossingen, ontworpen door onze experts en onze digitale specialisten, in samenwerking met klanten over de hele wereld. Lees meer
Onze experts

Richard van der Beek, Senior Adviseur Energietransitie & Duurzaamheid

De warmtetransitie is een dure opgave. Met onze businesscases maken we dat inzichtelijk én werken we naar een betaalbare transitie.
Richard  van der Beek Senior Adviseur Energietransitie & Duurzaamheid Lees meer

Winok Berghmans, Technisch Adviseur Energietransitie

Goed gevisualiseerde data is cruciaal voor vooruitgang, met de verrassende inzichten die het kan geven.
Winok Berghmans Technisch Adviseur Energietransitie Lees meer

Michael Urlings, Teamleider Warmte

De warmtetransitie wordt groter dan de Deltawerken. Maar jij kunt thuis gewoon meedoen.

Rogier Dieteren, Senior Manager Energietransitie & Gebouwde Omgeving

Energiearmoede effectief aanpakken doen we samen, met bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid.
Rogier Dieteren Senior Manager Energietransitie & Gebouwde Omgeving Lees meer

Richard  van der Beek

Senior Adviseur Energietransitie & Duurzaamheid

Winok Berghmans

Technisch Adviseur Energietransitie

Michael Urlings

Teamleider Warmte

Rogier Dieteren

Senior Manager Energietransitie & Gebouwde Omgeving

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team