Beleid dat klaar is voor de toekomst

In de aanpak van zwerfafval lijkt participatie het toverwoord te zijn. Samen werken aan een schone leefomgeving maakt het niet alleen mogelijk om meer werk te verzetten, maar betrekt ook de gebruikers erbij en vergroot hun betrokkenheid. Maar hoe kan de gemeente de komende jaren samen met haar inwoners en organisaties het beste aan de slag in de strijd tegen zwerfafval? We helpen bij het ontwikkelen van een visie en strategie voor het vormgeven van zinvolle extra maatregelen.

Op het gebied van zwerfafval verandert de komende jaren veel

We weten inmiddels dat de zwerfafvalvergoeding in zijn huidige vorm eind 2022 op zijn einde loopt. Daarnaast is (de invoering van) statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes inmiddels een feit, waardoor de samenstelling van zwerfafval ook zal veranderen.

Hoe blijf je als gemeente op de hoogte van de laatste actualiteiten? En hoe zorg je dat het zwerfafvalbeleid in deze periode hierop blijft aansluiten? Stantec kan hier de komende jaren bij helpen. Onze adviseurs vervullen deze rol al meerdere jaren met succes voor onder meer de gemeenten Delft, Katwijk, Maassluis en Zevenaar.

Basis op orde

Samen met de gemeente, voeren we een analyse uit om te bepalen in hoeverre de basis van het zwerfafvalbeleid al staat. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het afvalbakkenbestand en locaties waar zwerfafval vaak voorkomt (hotspots). Ook bekijken we de mate van participatie: waar vrijwilligers, scholen, ondernemers en/of sportverenigingen actief zijn en op welke manier zij bijdragen aan een schone omgeving. Daarnaast bespreken we ook de visie met de gemeente; waar wil men naartoe werken en wat zijn speerpunten van de aanpak?

Samen werken aan (digitaal) inzicht

Op basis van deze eerste analyse bepalen we samen met een gemeente verschillende maatregelen en de wijze van uitvoering van het zwerfafvalbeleid. Om dit te structuren kan Stantec op basis van specifieke wensen ook een toegespitste digitale omgeving ontwikkelen voor zwerfafvaldata. Zo kun je met een speciale zwerfafvalmonitor de verschillende typen informatie op het gebied van zwerfafval inzichtelijk bundelen en zien waar de inzet van de gemeente nog geoptimaliseerd kan worden. Uiteraard kunnen wij ook ondersteuning bieden voor de uitvoering van deze maatregelen.

De waarde van een duurzaam zwerfafvalbeleid

Het borgen en realiseren van ambities is essentieel voor een duurzaam zwerfafvalbeleid. In het beste scenario worden participatiemaatregelen uit het zwerfafvalbeleid zoveel mogelijk door de bewoners, ondernemers en vrijwilligers zelf gedragen.  Zo blijft de rol van de gemeente beperkt tot het structureel op orde houden van de basis en waarbij de gemeente initiatieven faciliteert. Stantec denkt graag mee over de verduurzaming van de zwerfafvalaanpak. 

Een belangrijke stap die onze adviseurs kunnen nemen in het verduurzamen is het inzichtelijk maken van de huidige kosten en het effect van het zwerfafvalbeleid. Zo kijken zij naar de financiën, eigenaarschap van de verschillende facetten van het beleid en de beeldkwaliteit in de buitenruimte. Door deze analyse maken we samen, de gemeentelijke zwerfafvalaanpak klaar voor de toekomst.

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team