Afval- en grondstoffenbeleid van A tot Z

Afval is grondstof. Onder dat motto timmeren gemeenten aan de weg om een circulaire economie dichterbij te brengen. Stantec ondersteunt in de gehele beleidscyclus, door het doorrekenen van toekomstscenario’s voor afvalinzameling, het opstellen van nieuw grondstoffenbeleid of een interactieve sessie met de gemeenteraad. Ook in de beleidsuitvoering helpen we: van de introductie van een inzamelsysteem, tot het organiseren van bewonersparticipatie, of het invoeren van een ja/ja-sticker.

Slim samenwerken is essentieel om stappen te zetten richting een circulaire economie. Ik ga er voor! Doet u mee?

Judith Beltman Senior Consultant Waste & Resources

Diverse trends vragen om specialistische expertise

In afval- en grondstoffenland volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. We lichten er een aantal uit. 

Circulair ambachtscentrum

Hergebruik van producten en materialen, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, educatie en bewustwording: in een circulair ambachtscentrum komt het allemaal samen. Dit relatief nieuwe concept biedt gemeenten een unieke kans om praktisch en zichtbaar invulling te geven aan de circulaire economie.

Stantec is als procesbegeleider betrokken bij diverse ambachtscentra in ontwikkeling - zoals in Hoeksche Waard, Nissewaard, en Zuidplas - en beschikt over uitgebreide expertise rond dit thema. In onze aanpak combineren we creatieve experimenten altijd met strategische visievorming en een gedegen stakeholderanalyse. Want juist in de combinatie van strategie en praktijk ligt de sleutel naar een succesvol ambachtscentrum op de lange termijn.

Ook aan het werk met een circulair ambachtscentrum? Plan een workshop met ons in, dan duiken we samen met uw organisatie in de materie. 

Afvalinzameling in hoogstedelijk gebied

In Nederland staan we voor een grote woningbouwopgave, die voor een belangrijk deel in de bestaande stad gerealiseerd moet worden. Dat betekent intensief, multifunctioneel ruimtegebruik en een hoge bevolkingsdichtheid. In de schaarse openbare ruimte zijn leefbaarheid en veiligheid van essentieel belang. En ook circulariteit moet vanzelfsprekend een plek krijgen. Deze veranderende omgevingskenmerken maken het noodzakelijk op zoek te gaan naar nieuwe, innovatieve afvalinzamelsystemen. Tijdig beginnen is daarbij een sleutelwoord – want alleen dan krijgen innovaties écht een kans.

Stantec beschikt over alle benodigde expertise voor het -in samenspraak met alle relevante stakeholders- verkennen van de inzamellogistiek in hoogstedelijk gebied. Onze projecten in Utrecht en Delft zijn daarvan mooie voorbeelden. 

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team