Week van de Circulaire Economie

Win en speel de maatwerk spelsimulatie ’De Circulaire Gemeente’

De Week van Circulaire Economie, hét moment in het jaar om stil te staan bij onze doelen en te dromen over de stappen die we kunnen zetten richting circulariteit, of zelfs een circulaire economie. Dit jaar bundelen we onze krachten en combineren we onze expertise op het vlak van Spelsimulatie, Afval & Grondstoffen en Wijken van de Toekomst.

Na het succes van voorgaande jaren doet Stantec ook dit jaar weer iets bijzonders rond de #WeekvandeCE. Dit jaar maken gemeentelijke organisaties kans op een maatwerk spelsimulatie 'De Circulaire Gemeente'. Zo helpen we spelenderwijs de doelen en dromen op het gebied van circulariteit binnen gemeenten uitkomen. 

Deze winactie is op 24 februari 2022 gesloten. 

Expertise in spelsimulatie

Om van de materialentransitie een succes te maken, is bewustwording en draagvlak in de transitie onder alle partijen (overheidsinstanties, bedrijven en inwoners) enorm belangrijk. Driven by Values, nu onderdeel van Stantec, ontwikkelt al diverse op maat gemaakte spellen gericht op de energietransitie van gemeenten. Dit jaar gebruiken we onze expertise om ook de transitie naar duurzaam materiaalgebruik en circulariteit te versnellen. Daarmee realiseren we samen verbinding tussen partijen en bovendien bewustwording en urgentiebesef. Lees meer over spelsimulaties

Samenwerking en betrokkenheid

In de circulaire economie is ketenbenadering een belangrijk uitgangspunt. Dit geldt voor schakels in de materialenketen (van producenten tot verwerkers), maar ook voor verschillende beleidsvelden. Het thema circulariteit is domeinoverstijgend, waardoor integraal denken en werken cruciaal is. Dit maakt het thema uitermate geschikt om in spelvorm te verkennen. Met (nieuwe) bestuurders, met beleidsmedewerkers, maar ook met inwoners, burgerinitiatieven en ondernemers.

Experimenteren in een veilige omgeving

De spelsimulatie ‘De Circulaire Gemeente’ is een veilige omgeving om te experimenteren met toekomstscenario’s en invulling te geven aan beleid en uitvoering. Het helpt bij het beantwoorden van vragen als: wat betekent circulariteit voor ons als gemeente? Hoe geven we invulling aan de materialentransitie en wat is onze rol als gemeentelijke organisatie? Onze specialisten gaan de uitdaging aan om samen een spelsimulatie op maat te maken. Zodat het integrale thema behapbaar wordt en in uw gemeente het verschil kan maken.

Dit kunt u winnen


  • Neem deel
    Neem deel aan een spelsimulatie die aansluit bij de circulaire uitdaging in uw gemeente of gemeentelijke organisatie.
  • Draag bij
    Draag bij aan het uitdenken en uitvogelen van de mogelijkheden en het testen van de haalbaarheid van uw ideeën.
  • Ervaar
    Ervaar het ontwikkelde spel kosteloos voor één wijk of gemeentelijke organisatie.

Hoe werkt het?

Stantec heeft veel ervaring op het gebied van de circulaire economie. Het advies van ons team van specialisten op het gebied van afval & grondstoffen richt zich op de onderdelen en organisatie van de gehele keten, van het opstellen van duurzaamheidsambities tot een goede koppeling met de operationele praktijk.

Tussen 7 en 24 februari konden gemeenten zich aanmelden. De winactie is nu gesloten.  

We hebben de inzending geselecteerd die in onze ogen het meest uitdagend, inspirerend en ambitieus is en waar wij het beste bij kunnen helpen. Voor die organisatie gaan we aan het werk om een spel te ontwikkelen, en uiteraard te spelen.

Hulp voor zorginstelling ActiVite om duurzaamheidsdoelen en -plannen te maken

In 2021 won zorgorganisatie ActiVite de prijsvraag. We zijn samen aan de slag gegaan met het opstellen van beleid, visie en ambities op het gebied van het brede thema duurzaamheid binnen ActiVite. ActiVite heeft al een aantal losstaande initiatieven op duurzaamheidsvlak doorgevoerd, maar van een vastgestelde duurzaamheidsvisie en -beleid was nog geen sprake. Het doel van ons project samen: de organisatie helpen bij het ontwikkelen van een samenhangend duurzaamheidsbeleid. Lees meer
Vragen?

Suzanne van der Velde, Senior Consultant, Businessdeveloper Circulaire Economie

Benieuwd of uw uitdaging in aanmerking komt? Of vragen over onze actie rond de Week van CE? Ik help u graag verder.
Suzanne van der Velde Senior Consultant, Businessdeveloper Circulaire Economie Neem contact op

Suzanne van der Velde

Senior Consultant, Businessdeveloper Circulaire Economie