• Modellering stoftransport Den Haag

  Verbeterd beheer van grondwaterverontreiniging in dichtbevolkt stedelijk gebied.

  Lees meer
 • Grondwatermodel beheersing verontreiniging

  Stantec ondersteunt Schiphol met een een hydrologische beheersing van een grondwaterverontreiniging.

  Lees meer
 • Grondwatermonitoring gemeente Teylingen

  Ontwerp grondwatermonitoringsnetwerk en plaatsing peilbuizen

  Lees meer

Wateroplossingen voor de gehele keten

Met een integrale benadering voor riolering, bodem, klimaat en alle processen die zich daarin afspelen bieden we praktische en integrale oplossingen, met een doorkijk naar de hele levenscyclus. Van kleinschalige wateroverlastsituaties tot gebiedsgerichte studies. We denken in de hele keten mee met integraal waterbeheer en komen met toepasbare adviezen over stedelijk water, geotechniek, civiele techniek en geohydrologie.

Laten we het leven onder onze voeten zichtbaar maken voor iedereen, zodat we kunnen bijdragen aan het verminderen van het industrieel erfgoed in onze omgeving.

Willem Havermans Senior Consultant Bodem

Geohydrologie

Wat zijn voor uw project de meest kritische aspecten, bijvoorbeeld als u wilt bemalen? We maken een onderbouwde technische afweging tussen bemalingswijzen, risico’s als opbarsting of het optreden van zettingen en eventueel te nemen maatregelen. We bieden u concrete oplossingen om uw project beheerst uit te voeren. Onze oplossingen hebben de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s op basis van uw wensen. Deze garanderen een goed besluit in het spanningsveld tussen uitvoerbaarheid (bijv. in deeltracés bemalen) en risicobeperking (zoals het aanbrengen van damwanden, interceptiebemaling). Lees meer

Stedelijk Water

Door recente ontwikkeling als klimaatverandering is in stedelijk gebied het afkoppelen van toenemende hoeveelheid aan hemelwater een grote uitdaging. Om tot een duurzame oplossing te komen, bieden wij een integrale benadering. Een voorbeeld hiervan is meervoudig ruimtegebruik, maar ook berging in verharding, WADI’s, IT-riolering en groene daken behoren tot de mogelijkheden. We toetsen de voorgestelde maatregelen altijd aan praktische haalbaarheid door projectteams multidisciplinair samen te stellen. Door een vraagstuk vanuit meerdere vakgebieden te analyseren bieden wij een zo optimaal mogelijke oplossing. Lees meer
Onze experts

Wouter Hoogenraad, Businesslinemanager Infrastructuur

Alleen als we over onze eigen schaduw stappen en handelen vanuit algemeen belang zijn we succesvol.
Wouter Hoogenraad Businesslinemanager Infrastructuur Lees meer

Hilbert Weemstra, Projectmanager

Het is de leukste uitdaging om als team met veel plezier zo goed mogelijk invulling te geven aan de wensen van onze klanten.

Adriaan Veer, Geotechnisch specialist

Je moet investeren in onderzoek, modellen en berekeningen, maar de gevolgen van een ingreep zijn nooit exact te voorspellen. De grond heeft altijd gelijk en daar moet je op zijn voorbereid.

Willem Havermans, Senior Consultant Bodem

Laten we het leven onder onze voeten zichtbaar maken voor iedereen, zodat we kunnen bijdragen aan het verminderen van het industrieel erfgoed in onze omgeving.

Wouter Hoogenraad

Businesslinemanager Infrastructuur

Hilbert Weemstra

Projectmanager

Adriaan  Veer

Geotechnisch specialist

Willem Havermans

Senior Consultant Bodem

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team