Inclusie, diversiteit & gelijkheid

‘I before D is key’

Werken bij Stantec betekent werken met getalenteerde professionals in een omgeving waar creativiteit en innovatie alle ruimte krijgen. We waarderen daarbij ieders authenticiteit en kwaliteiten. Het bevorderen van Inclusie & Diversiteit is daarmee onlosmakelijk verbonden met onze organisatie.

Stantecs uitgangspunt is ’I before D’: een gezonde en inclusieve cultuur vormt de basis voor ons diversiteitsbeleid. Om dit te realiseren zetten we in op de volgende onderwerpen.  

Employee Resource Groups

Stantec creëert inclusie en diversiteit niet alleen door er op managementniveau over te praten maar vooral door er samen aan te werken. In onze Employee Resource Groups (ERGs) zetten collega’s zich actief in voor een diversiteit-gerelateerd thema.

Pride@Stantec

Wist je dat 30% van de werkende LHBTI+-gemeenschap niet op de werkvloer uit de kast durft te komen? En maar liefst 62% terug de kast in gaat bij hun eerste baan? Stantec hecht waarde aan 100% jezelf durven en mogen zijn op de werkvloer en daarbuiten. Pride@Stantec neemt initiatieven om dit waar te maken. We staan stil bij de uitdagingen waar de LHBTI+-gemeenschap in hun werk tegenaan loopt en de bijdrage die de meerderheid van ons, als zogeheten ‘straight ally’ kan hebben op de bedrijfsvloer en in persoonlijke sfeer.

Women@Stantec

De Nederlandse Women@Stantec-groep is onderdeel van de wereldwijde ERG. De groep zet zich in voor de positie van vrouwen op de werkvloer en het stimuleren van het aantal vrouwen in leiderschapsposities. Women@Stantec denkt bijvoorbeeld mee met het mentorprogramma dat vanuit HR wordt georganiseerd om ambitieuze, talentvolle vrouwen te ondersteunen bij het waarmaken van hun ambities. Ook worden er geregeld activiteiten georganiseerd, zoals inspiratiesessies door interne en externe rolmodellen, netwerkbijeenkomsten en trainingssessies.

Partners & netwerken

Stantec is geïnteresseerd in alle verschillende vormen van talent. Daarbij realiseren we ons dat niet ieder talent even gemakkelijk een passende baan vindt. We zetten ons daarom actief in om talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan ons te binden. Stantec werkt samen met Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) en AutiTalent. Via deze actieve samenwerkingen benadrukken we het belang van oprecht inclusief werkgeverschap: Stantec is een plek waar iedere vorm van talent welkom is.

We zijn aangesloten bij Diversiteit in Bedrijf. Diversiteit in Bedrijf maakt deel uit van de Sociaal-Economische Raad (SER) en is gericht op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Deze samenwerking draagt bij aan het opzetten, uitvoeren en monitoren van onze diversiteitsplannen. Dit gebeurt door kennisuitwisseling in een actieve community van bedrijven, advies, praktische trainingen, en inspiratie-evenementen.

Daarnaast heeft Stantec een samenwerkingsverband met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (Han). Zo organiseren we gastlessen en presentaties (o.a. op het gebied van Inclusie & Diversiteit) en zijn we onderdeel van de Onderwijscommissie voor de opleiding Human Resource Management. Op deze manier zoeken we laagdrempelig aansluiting met young professionals en vergroten we onze maatschappelijke meerwaarde.

Sinds juni 2021 is Stantec wereldwijd aangesloten bij Workplace Pride, een non-profitorganisatie die zich wereldwijd inzet voor LHBTI+-inclusie op de werkvloer. De organisatie adviseert bedrijven bij het verbeteren van LHBTI+-inclusie door bewustwording, onderzoek, training en netwerkvorming. 

Vragen over diversiteit?

Sandhya Autar, Talent Acquisition Consultant Continental Europe

Ik krijg energie van de juiste mensen op de juiste plek binnen een organisatie plaatsen.

Tim Basten, HR Business Partner Continental Europe

Hoe ik het verschil maak? Door op basis van vertrouwen met collega’s, sterke samenwerkingsrelaties op te bouwen.

Tessa Meijer, HR Consultant

Een leven lang leren is niet alleen belangrijk voor iedere individu, maar ook noodzakelijk voor de hele organisatie om met veranderingen mee te kunnen gaan.

Sandhya  Autar

Talent Acquisition Consultant Continental Europe

Tim Basten

HR Business Partner Continental Europe

Tessa Meijer

HR Consultant