Ruimtelijke ontwikkeling

Oplossingen op maat voor onze infrastructuur

Om havens en transportmodaliteiten up to date te houden en aan de capaciteitsvraag te kunnen blijven voldoen, worden continu uitbreidingen en aanpassingen voorbereid en gerealiseerd. Met een rijke lokale historie binnen de werkvelden bodem, milieu en afval, gekoppeld aan kennis en ervaring uit programma’s over de hele wereld, leveren we oplossingen op maat voor havens en infrastructuur.

Het vinden van nieuwe oplossingen voor veelal oude en hardnekkige uitdagingen in een traditioneel, technisch vakgebied is wat mij dagelijks motiveert.

Rik de Visser Operations Director

Bodem

Sinds de invoering van de Wet bodembescherming in 1987 is onze organisatie specialist op het gebied van bodemonderzoek en –sanering. In de loop der jaren is de focus binnen het bodemwerkveld veranderd. Betrof het in het verleden vooral het in kaart brengen en verwijderen van bodemverontreinigingen, de laatste jaren verschuiven bodemactiviteiten richting (grootschalig) grondverzet, complexe grondwaterverontreinigingen en meervoudig gebruik van de ondergrond (kabels en leidingen, ondergronds bouwen, WKO etc.). De afgelopen tien jaar zijn onze disciplines civiele techniek, geotechniek, geohydrologie en (stedelijk) water dichter naar de bodemactiviteiten toegegroeid, waardoor we met recht kunnen zeggen dat we een integraal pakket aan bodem- en ondergrondgerelateerde diensten en producten binnen de infrastructuur bieden. Lees meer

Milieu

Stantec hoort bij de meest ervaren bureaus in Nederland op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), milieuruimte (o.a. lucht, geluid, externe veiligheid) en milieubeleid. Waar we voorheen met name samenwerkten met overheden, doen we dat in de afgelopen 15 jaar steeds vaker ook voor private opdrachtgevers (o.a. arbo & milieu, veiligheid en kwaliteit). Voor onze opdrachtgevers voeren we allerhande omgevingsgerichte werkzaamheden uit, van inspecties en audits, aanvragen en managen van vergunningen, opzetten van kwaliteitssystemen, uitvoeren van specifieke milieu- en omgevingsonderzoeken tot het voeren van het complete KAM- en/of omgevingsmanagement van projecten. Lees meer

Afval

Onze activiteiten op het gebied van afval hebben betrekking op logistiek en verwerking van huisvuil, (secundaire) bouwstoffen en biomassa, en de koppeling daarvan met energie. Inventariseren van stromen en voorraden en adviseren met betrekking tot recycling en verwerking van allerhande materialen vormen daarbij een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Vanuit dit werkveld is ook het denken in termen van duurzaamheid ontstaan. We zoeken altijd naar de meest duurzame oplossing. Onze ISO-certificering is hierbij van toegevoegde waarde, zowel voor onze klanten als voor onszelf. Lees meer

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team