• Verdieping probleemanalyse voor City Deal Openbare Ruimte
 • Ondersteuning en bestemmingsplan woongebied Hof van Courtine in Sleeuwijk
 • Bouw- en woonrijp maken Driesche Weide in Bavel

Ruimte & milieu

Samen onze leefomgeving creëren

Door een voortdurende optimalisatie van de inzet en expertise van onze consultants, werken we aan een stabiele basis om ruimtelijke initiatieven en gebiedsvraagstukken en -ontwikkelingen mogelijk te maken. Het toverwoord? Integraal. Van een noodzakelijk specialistisch onderzoek tot het volledig begeleiden en uitwerken van een stedelijke herinrichting of grootschalig gebiedsontwikkeling. Onze aanpak combineert onze expertise op het gebied van ruimte, infrastructuur, bouw, geodesie, GIS.

Samen met collega’s en klanten ontwikkelingen en kansen voor beiden mogelijk maken.

Marcel van den Brink Businesslinemanager Ruimte & milieu

Onze diensten


Geodesie & landmeten Efficiënt ruimtegebruik begint met betrouwbare topografie en exacte maatgegevens. Inventarisaties en metingen met verschillende materialen, instrumenten en volgens verschillende methodieken en functiemodellen is een specialiteit van Stantec.
Stedenbouw & planologie De ruimte om ons heen verandert voortdurend. Deze veranderingen vragen om sturing, om zorgvuldige afwegingen en om borging van kwaliteit. We signaleren kansen, zetten projecten in gang en spelen in op actuele maatschappelijke vraagstukken.
Vergunningverlening & handhaving We zijn met trots een van de meest ervaren bedrijven in Nederland op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Al ruim dertig jaar.
Civiele techniek De openbare ruimte blijft een dynamisch gebied. We moeten water opvangen en vasthouden, we willen groen tegen de opwarming en we willen snel van A naar B. Deze dynamiek vraagt om een integrale invulling voor nu en de toekomst.
Bodem & ondergrond In Nederland hebben we een rijke geschiedenis op bodemgebied. Het begon 35 jaar geleden al pionierend met maatschappelijk betrokken bijstand aan bewoners die geconfronteerd werden met milieuverontreiniging. En ook nu lopen we nog voorop.
Gebouwen & bedrijven De gebouwde omgeving; we wonen erin, we werken erin en we recreëren erin. Juist daarom is het zo belangrijk om te denken over en te werken aan een duurzame bebouwing.
Specialistisch onderzoek & vergunningen Onze specialisten doen onderzoek naar verschillende milieuaspecten in de leefomgeving: de lucht die we inademen, de bodem waarop we lopen en bouwen, de natuur en het water om ons heen. We begeleiden en verzorgen vergunningstrajecten.
Ecologie Een gebiedsontwikkeling in het buitengebied, een transformatie van een binnenstedelijk gebied of de voorbereiding van bijvoorbeeld een baggerwerk kan niet zonder een ecologisch onderzoek en advies.
Afval & grondstoffen De noodzaak voor een afvalvrije samenleving wordt steeds groter. Telkens weer zetten we daarom stappen, waarmee we afval verder terugdringen en hergebruik steeds belangrijker maken.
Specialisten in omgevingsadvies We werken aan kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie. De grootste uitdaging is om de uitvoering te bekijken met een tactische en strategische blik. Vanuit de integrale besluitvorming die straks nodig is onder de Omgevingswet is het van bel

Een dag in het leven van Matthijs

Als ecoloog laat Matthijs graag dingen tot bloei komen. Zijn werk staat in het teken van specialistisch ecologisch onderzoek en het delen van zijn ervaring met de Bodemrisicokaart.

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team