Skip to main content
Start of main content

Stantec en Cobra voegen informatie over bomen toe aan Bodemrisicokaart

04/23/2019 DELFT, TSX, NYSE:STN

In nauwe samenwerking met Cobra adviseurs, een adviesbureau voor de groene leefomgeving en gespecialiseerd in bomen, voegt Stantec informatie over bomen toe aan de landelijke Bodemrisicokaart.

Rik de Visser, Stantec Businesslinemanager Infrastructuur: “Bij graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen, zorgt een aantal zaken voor vertragingen en extra kosten. Nu al doen tientallen netbeheerders en aannemers jaarlijks tienduizenden keren een beroep op onze Bodemrisicokaart die veiligheidsinformatie geeft met het oog op bodemverontreiniging. Ons ultieme doel is een complete toets van de ondergrond: alle informatie al in de voorbereidingsfase op één plaats bij elkaar, direct inzichtelijk, zodat onze klanten vertraging en budgetoverschrijdingen kunnen voorkomen. Na de informatie over bodemverontreinigingen, archeologie en ontplofbare oorlogsresten, maken we met bomen de volgende stap in het compleet maken van onze dienst.”

Bij graafwerkzaamheden is het ontwijken van bomen en hun groeiplaats niet alleen goed voor de efficiëntie van een project, maar ook erg belangrijk om te voldoen aan regelgeving rondom beheer en behoud van de leefomgeving. Met dank aan de kennis en expertise van Cobra adviseurs, geeft de Bodemrisicokaart nu ook informatie over de kroonprojectie, stampositie en de te verwachten boomkluit van zo’n 70 miljoen bomen in Nederland. Met deze informatie kan in de voorbereiding van een graafproject een betere inschatting gemaakt worden van tijd en kosten en kan zelfs de route van het graaftracé worden verbeterd. En, zo nodig, worden resultaten van veldonderzoek direct toegevoegd, waardoor alle informatie centraal beschikbaar is.

Joost Verhagen, Directeur bij Cobra adviseurs: “Stantec levert met de Bodemrisicokaart een unieke oplossing in de markt. De toevoeging van onze kennis op het gebied van bomen, rond beleid en beheer, ecologie, geo-informatie en juridische thema’s, is erg waardevol voor de eindgebruiker. We brengen samen alle bomen van Nederland in kaart. En de landsdekkende kaart wordt in de komende jaren verder doorontwikkeld. We zullen bijvoorbeeld de grondwaterdata en grondsoortendata van Stantec koppelen aan de bomendata van Cobra, waardoor we nóg preciezer de locatie van de boomkluit kunnen modelleren. We zijn trots op de samenwerking, de combinatie van onze expertises biedt veel mogelijkheden, we kijken uit naar de ontwikkelingen die we samen kunnen neerzetten.”

End of main content
To top