Skip to main content
Start of main content

Raceklaar maken van Circuit Zandvoort

02/19/2020 DELFT, TSX, NYSE:STN

In de aanloop naar de Formule 1-races dit jaar, is Circuit Zandvoort volop bezig geweest met het nalopen van alle infrastructuur. Zo ook de ondergrondse infra. In dit kader heeft VodafoneZiggo een glasvezelkabel aangelegd om het circuit te kunnen voorzien van een snelle dataverbinding.

Zoals voor alle graafwerkzaamheden, ondersteunde Stantec VodafoneZiggo bij de voorbereidingen. Aan de hand van een onderzoek ter plaatse heeft het team van VodafoneZiggo gekozen voor een route van het glasvezeltracé, waarin zij bij voorkeur de glasvezelkabel voor de hele route een sleuf graven. Het Stantec-team heeft deze route vervolgens getoetst door een controle van het tracé met de integrale Bodemrisicokaart, in combinatie met een historisch bodemonderzoek.

Arthur Coevert, Accountmanager Utilities bij Stantec: “We voeren regelmatig deze onderzoeken van lange kabel- en leidingentracés uit voor onze klanten. Met het inzicht uit ons onderzoek konden we VodafoneZiggo adviseren over de risico’s in de route en de te nemen maatregelen bij de uitvoering van de graafwerkzaamheden. Belangrijke informatie in de voorbereiding, waarmee zij een duidelijke inschatting kunnen maken van de tijd en kosten van hun project.”

Rekening houdend met onder meer de Telecommunicatiewet en arbo- en bodemwetgeving, geeft een lang kabel- en leidingentracé-onderzoek duidelijkheid over de plaatsen waar op de route kansen op vertraging zitten door bodemverontreiniging en waar bijvoorbeeld een gestuurde boring nodig is in verband met de aanwezigheid van boomwortels.

 

Mediacontact                            
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

Aerial view race track circuit of Zandvoort

End of main content
To top