Skip to main content
Start of main content

Stantec verlengt samenwerking met Eurofiber

12/12/2023 DELFT, TSX, NYSE:STN

Stantec ondersteunt Eurofiber sinds 2017 in het compliant werken in de bodem en het veilig (conform CROW400) laten werken van zijn aannemers. De samenwerking is inmiddels verlengd tot aan 2026. Beide partijen bevestigen de goede samenwerking en het onderlinge vertrouwen.

Eurofiber is één van de grote specialisten in het aanleggen van glasvezelnetwerken voor de zakelijke markt in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf is doorlopend aan het werk om het netwerk van ruim 70.000 kilometer uit te breiden en te onderhouden.

En daar moet voor gegraven worden. Stantec levert de informatie die Eurofiber en zijn aannemers nodig hebben bij de voorbereidingen op de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt de kwaliteit van de bodem onderzocht, waarmee wordt aangegeven of, en zo ja welke, veiligheidsmaatregelen benodigd zijn bij de uitvoering. Bovendien adviseert Stantec of een milieumelding noodzakelijk is. Dit proces is verankerd in de Bodemrisicokaart, waartoe de aannemers van Eurofiber toegang hebben. Voor de optimalisatie van het proces is de BRK gekoppeld aan Cocon, het softwareplatform waarmee veel werkvoorbereiders de plannen maken.

Arthur Coevert, accountmanager kabels & leidingen bij Stantec: “Eurofiber is één van de eerste grote klanten die de Bodemrisicokaart beschikbaar heeft gesteld aan zijn aannemers. Samen hebben we de afgelopen zes jaar gewerkt aan het optimaliseren van het proces en het verder ontwikkelen van de kaart. De komende jaren willen we hierin verdere stappen gaan zetten, omdat we zien dat er nog steeds onnodige bodemregeldruk is. Ook landt het risicogestuurd werken nog moeilijk in de bodemwereld, terwijl dat op andere vlakken volstrekt normaal is. Wij zullen niet stil zitten.”

Mediacontact
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top