Skip to main content
Start of main content

Ketenaudits afvalstromen UMC Utrecht

Inzicht in alle afspraken rondom het verwerken van afvalstoffen

  • Utrecht, Nederland

    Utrecht, Nederland

Meer inzicht in de afvalketen en een toetsing van de contractafspraken met de afvalinzamelaar

UMC Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht), het academisch ziekenhuis verbonden aan de Universiteit Utrecht, is zich bewust van haar impact op het milieu en de maatschappij, én probeert deze zo klein mogelijk te maken. Daarom stelt het UMC Utrecht om in 2030 niet alleen CO2-neutraal te zijn, maar ook circulair. Dit betekent dat ze de grondstofkringlopen wil sluiten en inzicht wil in haar afval- en grondstofstromen. In mei 2017 heeft het UMC Utrecht een dienstverleningscontract gesloten met een grote afvalverwerker in Nederland voor het afvoeren en verwerken van haar afvalstromen. Samen met deze partner werkt zij gedurende de contractduur aan het dichterbij brengen van de circulaire economie en aan het sluiten van grondstoffenkringlopen én zo hoogwaardig mogelijke recycling van haar afval.

De traceerbaarheid van informatie in de afvalketen is hierbij cruciaal; het is belangrijk om te weten of het afval daadwerkelijk in de stoffenkringloop terecht komt en of de gerapporteerde hoeveelheden een realistisch beeld geven. Stantec heeft veel ervaring met verschillende soorten audits én is gespecialiseerd op het gebied van afval- en grondstoffen. Hierdoor konden wij het UMC Utrecht inzicht geven in een deel van de afvalstoffenkringloop.

De afgelopen jaren hebben we verschillende ketenaudits uitgevoerd, bijvoorbeeld voor restafval, chemisch afval en kunststoffen (plastic, blik en drankkarton). Door de afvalstoffen in de keten te volgen, ontstaat dialoog en verbetering van de samenwerking tussen het UMC Utrecht en de inzamelaar. Steeds brengen we alle afspraken rondom het verwerken van de geselecteerde afvalstroom in kaart. Vervolgens volgen we de afvalstroom van het ziekenhuis naar de eindverwerker. Door onze audits krijgt onze klant meer zicht in de keten en heeft de verwerker concrete verbeteringen doorgevoerd. Het sluiten van kringlopen kost tijd en is complex. In de komende jaren zullen wij vaker audits uitvoeren, ook op andere afvalstromen, zodat het UMC Utrecht in 2030 haar ambitie kan verwezenlijken. 

In een oogopslag

Cliënt
  • UMC Utrecht

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top