Skip to main content
Start of main content

Verdieping probleemanalyse voor City Deal Openbare Ruimte

Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de uitvoering van het werken in de openbare ruimte door gemeenten en andere betrokken organisaties?

 • Nederland

  Nederland

Onderzoek naar knelpunten en concrete vervolgstappen voor de integrale aanpak van de veelheid aan stedelijke transitieopgaven

Grote maatschappelijke opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit, circulaire economie en vervangingsopgaven van de ondergrondse infrastructuur stapelen zich op. Dit zorgt de komende jaren voor een toename van de druk op de openbare ruimte. En hoewel gemeenten van oudsher gewend zijn om sectoraal te werken, vraagt de huidige veelheid aan opgaven juist om een integrale samenwerking. En dat zorgt voor diverse knelpunten.

In City Deal Openbare Ruimte bundelen diverse ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven drie jaar lang de krachten om te werken aan een integrale aanpak voor deze stedelijke transitieopgaven. Daarbij houdt Ontwikkelteam 3 (OT3) zich bezig met de integrale uitvoering, die bij voorkeur ook wijkgericht en participatief van aard is.

In opdracht van OT3 maakte Stantec een verdiepingsslag van de probleemanalyse voor deze complexe, integrale aanpak. De belangrijkste knelpunten in de uitvoering van werken in de openbare ruimte zijn tijdens dit onderzoek vastgesteld. Het onderzoeksteam ging hiervoor in gesprek met betrokken organisaties, zoals gemeenten, netbeheerders en nutsbedrijven. Ook werden enkele werksessies  georganiseerd, waaronder het spelen van het spel Wijken van de Toekomst door betrokken gemeenten. 

Uiteindelijk zijn een analyserapport en een essay opgeleverd. Deze documenten maken niet alleen de knelpunten inzichtelijk, maar bieden ook concrete vervolgstappen en methodische handvatten voor de doorvertaling van het strategisch beleid naar de uitvoeringspraktijk.

In een oogopslag

Cliënt
 • City Deal Openbare Ruimte
Partners
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag Gemeente Tilburg
Documentatie
Analyserapport en essay

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top